δώρα των επικουρικών συντάξεων

Πρότυπη Δίκη στο ΣτΕ για τα δώρα των επικουρικών συντάξεων

Τον Απρίλιο θα γίνει πρότυπη δίκη για τα δώρα των επικουρικών συντάξεων. Στη Διοικητική Δικαιοσύνη, πλέον και στην Πολιτική, έχει προ πολλού προβλεφθεί η λεγόμενη πρότυπη ή πιλοτική δίκη (αρθρα 1-3 του νόμου 3900/2010). Σύμφωνα με αυτήν : 1. οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) με πράξη τριμελούς επιτροπής, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. 2. Όταν διοικητικό δικαστήριο επιλαμβάνεται υπόθεσης, στην οποίαν ανακύπτει τέτοιο ζήτημα, μπορεί με απόφασή του, που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα και δεσμεύει τους παρεμβάντες ενώπιόν του. 

Πρότυπη – πιλοτική δίκη

Ένα ακόμη τέτοιο ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος παραπέμφθηκε με την υπ΄ αριθμ. 8898/2021 Απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας με τη διαδικασία της πρότυπης – πιλοτικής δίκης. Ο ευρύς κύκλος προσώπων τον οποίον θα επηρεάσει η εν λόγω απόφαση είναι εκείνος των συνταξιούχων του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που λαμβάνει επικουρικές συντάξεις από κάθε ταμείο (ΕΤΕΑΕΠ και πλέον e-ΕΦΚΑ). Αφορά τα δώρα των επικουρικών συντάξεων

Επιστροφή των αναδρομικών των συνταξιούχων

Κατά το παρελθόν η επιστροφή ή όχι των λεγόμενων αναδρομικών των συνταξιούχων απασχόλησε και εξακολουθεί (καθώς αναμένονται Αποφάσεις) να απασχολεί τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας (συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα) όσο και το Ελεγκτικό Συνέδριο (συνταξιούχοι του δημοσίου τομέα) σε πρότυπη ή μη δίκη. Από το έτος 2015 και εντεύθεν το θέμα της επιστροφής των «παρανόμως» και αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών των συντάξεων, ποσά που παρακρατήθηκαν με τους λεγόμενους μνημονιακούς νόμους (4091 και 4053/2012), διατηρείται σταθερά στην επικαιρότητα, ταλανίζοντας όλους σχεδόν του συνταξιούχους. Μετά από πραγματικά μεγάλους αγώνες κυρίως μέσω της δικαστικής οδού, οι συνταξιούχοι κατάφεραν την επιστροφή προς αυτούς κάποιου ποσού από τα «αναδρομικά τους». Τα ποσά αυτά είναι εκείνα που παρακρατήθηκαν από τις κύριες συντάξεις τους και αφορούν στο χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του έτους 2015 έως το Μάιο του έτους 2016 (το αποκαλούμενο 11μηνο). Η κατάθεση χιλιάδων αγωγών ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας απέφεραν καρπούς, όχι όμως τους αναμενόμενους από τους συνταξιούχους. Τώρα διεκδικούν τη μόνιμη επαναφορά στα δώρα των επικουρικών συντάξεων

Καλείται να αποφασίσει το ΣτΕ

Στην παρούσα χρονική περίοδο, το ζήτημα που έχει ανακύψει και καλείται να αποφασίσει το ΣτΕ είναι παρεμφερές με το ανωτέρω. Ερωτάται λοιπόν το ανώτατο Δικαστήριο της χώρας από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 20ο) εάν οι συνταξιοδοτικές παροχές των δώρων και του επιδόματος αδείας που καταβάλλονταν από τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης έως 31.12.2012, η δε κατάργησή τους, από 1.1.2013 με το νόμο 4093/2012 κρίθηκε αντισυνταγματική με την Απόφαση 2287/2015 Απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να θεωρούνται, στο πλαίσιο του νέου ασφαλιστικού συστήματος του νόμου 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου), ως μη καταργημένες, κατά την αληθή έννοια του άρθρου 96 παρ. 5 του ν. 4387/2016, από την 12.5.2016 και εφεξής, εφόσον θεωρηθεί ότι με τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του νόμου αυτού, ρυθμίστηκαν μόνο οι επικουρικές συντάξεις αυτές καθ΄ εαυτές των παλαιών συνταξιούχων (προ του ν. 4387/2016).

Θα πιστραφούν τα δώρα των επικουρικών συντάξεων;

Το προδικαστικό δηλαδή κύριο ερώτημα που θέτει το Δικαστήριο κινείται γύρω από την κατάργηση ή μη των δώρων και επιδόματος των επικουρικών συντάξεων από το ν. 4387/2016. Εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς το ζωτικής σημασίας καίριο ερώτημα που άπτεται της κατάργησης ή μη των δώρων και επιδόματος αδείας των επικουρικών συντάξεων. Στην περίπτωση που το ΣτΕ αποφανθεί θετικά για τους συνταξιούχους, θα πρέπει όχι μόνον να επιστραφούν τα δώρα και το επίδομα αδείας σε εκείνους τους δικαιούχους συνταξιούχους επικουρικών συντάξεων από τους οποίους και παρακρατήθηκαν αλλά και να επανέλθουν σε μόνιμη βάση στο μέλλον αφού κατά την απόφαση ουδέποτε αυτά περικόπηκαν με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη δημοσιονομική πολιτική της παρούσας κυβέρνησης. Για την τελευταία, η υποχρέωση να συνταχθεί με την όποια απόφαση του ανωτάτου Δικαστηρίου είναι αδιαμφησβήτητη.


Category: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *