περικοπές συντάξεων νέα προθεσμία

Προφίλ

Το  Δικηγορικό  Γραφείο  « ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ » ιδρύθηκε το 1992. Προσφέρει ευρύτατο πεδίο νομικών υπηρεσιών και παράλληλα έχει καθιερωθεί ως το πλέον πρωτοπόρο Δικηγορικό Γραφείο ομαδικών δικαστικών διεκδικήσεων σε Πανελλαδικό επίπεδο, διαθέτοντας πολυετή συνεργασία με δικηγορικά γραφεία στις περισσότερες πρωτεύουσες Νομών της Επικράτειας, διασφαλίζοντας τον επιτυχή χειρισμό οποιασδήποτε υπόθεσης.

Το Γραφείο μας πάνω από 25 έτη, αναλαμβάνει με γνώση, εμπειρία και επαγγελματική συνέπεια, πληθώρα δικαστικών διεκδικήσεων για λογαριασμό μεγάλου αριθμού εργαζομένων από όλη την Επικράτεια (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. Ιδιωτικό Τομέα, φυσικά πρόσωπα κλπ), εκπροσωπώντας χιλιάδες εντολείς μας, ατομικώς ή μέσω Συλλόγων τους. Η εμπειρία και η αποτελεσματικότητά μας στο ευρύτερο πεδίο ενασχόλησης μας (ατομικές- ομαδικές διεκδικήσεις εργαζομένων – συνταξιούχων -Συλλόγων – Σωματείων – Ενώσεων κλπ) αποδεικνύεται μέσα από την πληθώρα υποθέσεών μας με επιτυχή έκβαση.

Ομαδικές αγωγές συνταξιούχων για τις παράνομες μνημονιακές περικοπές.

Από το 2016 μέχρι σήμερα, μεταξύ άλλων, καταθέτουμε συνεχώς αγωγές για τη δικαστική διεκδίκηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ της απώλειας της Κύριας και της Επικουρικής σύνταξης,  δώρων,  επιδ. αδείας κλπ,  λόγω της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων του 2012 και 2013 και της Ε.Α.Σ ( Εισφοράς Αλληλεγγύης ) εκπροσωπώντας χιλιάδες συνταξιούχους από όλη τη χώρα και από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΑΤ, κλπ), μεταξύ άλλων δε :  Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών, Καθηγητών Πανεπιστημίων,  Ιατρών Δ/ντων, Ένστολων, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνταξιούχων Τραπεζικών, Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων,   Δήμων, Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Περιφερειών, Υπουργείων (ενδεικτικά) : Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Προεδρίας, Πολιτισμού, ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Εσωτερικών, Υγείας, Ανάπτυξης,  Γεωργίας, Δημόσιας Τάξης, Εργασίας, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Μεταφορών, Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Συγκοινωνιών κλπ,  Συνταξιούχων διαφόρων Ν.Π.Δ.Δ., – Συνταξιούχων Ι.Κ.Α., λοιπών Ασφ/κών Ταμείων, συνταξιούχων διαφόρων Συλλόγων και Σωματείων ανά την Ελλάδα, συνταξιούχων ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κλπ.

Επισημαίνουμε ότι ειδικά για την κατάθεση και εκδίκαση των αγωγών αυτών, αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια της Αθήνας για όλους τους συνταξιούχους της Ελλάδας.

Συνταξιούχοι ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιδιαίτερη θέση ανάμεσα σε όσους μας έχουν εμπιστευθεί κατέχουν οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η επιτυχημένη συνεργασία με τους οποίους συνεχίζεται από το 2017, με αυξανόμενο μάλιστα ρυθμό μέχρι σήμερα, με την εκπόνηση και κατάθεση ομαδικών αγωγών για τις παράνομες μνημονιακές περικοπές ειδικά για τους συνταξιούχους της ΕΤΕ.

ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ – ΘΕΤΙΚΕΣ   Αποφάσεις  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  και  Ελεγκτικού Συνεδρίου

Έπειτα από θετικές Αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων, οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012 και η Εισφορά Αλληλεγγύης, κρίθηκαν ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ. Οι  Αποφάσεις  αυτές  ισχύουν ΜΟΝΟ  για  όσους  προσέφυγαν,  χωρίς  να  έχουν  αυτόματη  ισχύ  για  όλους  τους  υπολοίπους, γεγονός που σημαίνει ότι κάθε συνταξιούχος μπορεί τώρα με ΑΓΩΓΗ, να εκμεταλλευθεί τις Αποφάσεις αυτές και να διεκδικήσει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ όλες τις ανωτέρω περικοπές που κρίθηκαν ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ παράνομες.

Αναγκαιότητα  δικαστικής  διεκδίκησης  των  μνημονιακών  περικοπών

Κατά την επιστημονική άποψή μας, δεν πρέπει να αφήσετε να χαθούν ΟΡΙΣΤΙΚΑ χρήματα που ΣΑΣ ΑΝΗΚΟΥΝ και που έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Η μακροχρόνια εμπειρία μας από συναφείς διεκδικήσεις, έχει καταδείξει ότι, το μόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά, είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.  Ήδη, χιλιάδες συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, διεκδίκησαν και συνεχίζουν να διεκδικούν   – μάλιστα με αυξητική τάση, όπως αυτό φαίνεται από τις αγωγές που γενικώς κατατίθενται κάθε μέρα στα δικαστήρια –  τις άδικες περικοπές που υπέστησαν, τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις τους, προ του κινδύνου να παραγραφούν οι απαιτήσεις τους.  Μην  αφήσετε λοιπόν να παραγραφούν σοβαρές οικονομικές απαιτήσεις  σας  και  διεκδικήστε  την  επιστροφή των  περικοπών.

Δικαστική   Διεκδίκηση  μέσω  ΟΜΑΔΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ προβάλλει ως το καταλληλότερο ένδικο βοήθημα διεκδίκησης των αναδρομικών σας, λόγω του ότι μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά, το κατ΄ άτομο κόστος του δικαστικού αγώνα, προκειμένου η δικαστική διεκδίκηση να γίνει περισσότερο προσιτή στον καθένα. Διαθέτουμε ευρύτατο πελατολόγιο πρώην δημοσίων υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ. – συνταξιούχων κλπ από όλη την χώρα και μπορούμε να σας κατατάξουμε σε ομαδικές αγωγές, ανάλογα με το Υπουργείο, Φορέα, Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο ανήκατε ως εν ενεργεία υπάλληλοι.  Το προσεχές διάστημα θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ για τους Συνταξιούχους ΕΦΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΟΥ, Ι.Κ.Α., & λοιπών Ταμείων), διεκδικώντας με τη μεγαλύτερη δυνατή αναδρομικότητα, τις περικοπείσες  αποδοχές της  Σύνταξής  +  Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας  +  Ε.Α.Σ. (Εισφοράς Αλληλεγγύης).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

Προκαταβολή   40  ΕΥΡΩ         Δικηγορική  αμοιβή   2%

Οι οικονομικοί μας όροι, για τη συνολική παραπάνω δικαστική διεκδίκηση, καθορίζονται στο ποσό των 40 ευρώ ανά άτομο για τα δικαστικά έξοδα και ως δικηγορική – εργολαβική αμοιβή μας ποσοστό 2% στο καθαρό ποσό που θα σας καταβληθεί. Σε περίπτωση οικειοθελούς ή εξώδικης ή με νομοθετική ρύθμιση καταβολής, το ποσοστό αμοιβής μας είναι ΜΗΔΕΝΙΚΟ.

Διαδικασία   αποστολής  των   δικαιολογητικών  σας

Για να συμπεριληφθείτε σε ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ΕΝΤΥΠΑ που σας εσωκλείουμε (2 σελίδες) και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά να τα αποστείλετε ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ στη διεύθυνση : Δικηγορικό  Γραφείο Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος , Ακαδημίας 69, ΑΘΗΝΑ 10678, εμβάζοντας το αντίστοιχο χρηματικό ποσό των  40 ευρώ  κατ΄ άτομο για τα δικαστικά έξοδα : α) με ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ στους παρακάτω 2 λογαριασμούς της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ειδικότερα, όσων το επώνυμο αρχίζει από Α – Λ στο λογαριασμό IBAN GR 59 0172 0090 0050 0901 0426 516  (Μανώλης Κουτλής) και όσων το επώνυμο αρχίζει από Μ – Ω στο λογαριασμό  IBAN : GR 28 0172 0090 0050 0901 0418 441  (Γιώργος Κωφόπουλος)  ή β) με ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ προς την παραπάνω διεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το όνομα αυτού που επιθυμεί να προσφύγει. Επίσης, μπορείτε να προσκομίσετε τα δικαιολογητικά στο Γραφείο μας, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση και ραντεβού.

Απαιτούμενα  δικαιολογητικά  που  πρέπει  να  μας  αποστείλετε

  1. Φόρμα Ατομικών  Στοιχείων
  2. Εξουσιοδοτήσεις  Παράστασης και εργολαβικού δίκης  – Εργολαβικό δίκης.
  3. Πράξη Συνταξιοδότησης  από το Γ.Λ.Κ.,   ή απόφαση Διευθυντή από Ι.Κ.Α.  κλπ  Ασφαλιστικά  Ταμεία.
  4. Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα καταβολής σύνταξης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 , ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ΜΑΪΟΥ 2018.
  5. ΠΡΟΣΟΧΗ : Συνταξιούχοι Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ που είχαν εργασθεί σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι.Κ.Α., πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα και για τις (2) κύριες συντάξεις τους και να καταβάλλουν (2) Χ 40 ευρώ, επειδή θα συμμετέχουν σε (2) διαφορετικές αγωγές.

Τα παραπάνω Σημειώματα, μπορείτε να τα εκτυπώσετε οι ίδιοι ή ο λογιστής σας από την ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή των λοιπών Ταμείων όπου ανήκετε.

Καταληκτική  Προθεσμία 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να μας αποσταλούν το αργότερο  έως 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, λόγω του ότι οι αγωγές που θα καταθέσουμε θα είναι αυστηρά ομαδικές. Με γνώμονα την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή σας, θα συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, τόσο πριν όσο και μετά  την κατάθεση της αγωγής σας. Ειδικότερα, σας αποστέλλουμε έγγραφη ενημέρωση με τον αριθμό κατάθεσης που έλαβε η δική σας αγωγή, ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της και σας ενημερώνουμε στο μέλλον για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη, πρακτική την οποία το Γραφείο μας επί σειρά ετών επιδεικνύει.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό γραφείο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα ή στα τηλέφωνα που θα βρείτε διαθέσιμα στο κάτω μέρος της σελίδας.

header

210 3848258 - 210 3847368

header

6977 544624 - 6977 370944

header

Ακαδημίας 69 Αθήνα 106 78

header

manoliskoutlis@yahoo.gr

header

kofopoulosgeorge@gmail.com