ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   ΕΩΣ  15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018

 

Συνεντεύξεις στη Free Sunday

Συνέντευξη Free Sunday - Κυριακή 3-12-2017, σελ. 10
Συνέντευξη Free Sunday - Κυριακή 3-12-2017, σελ. 11
Συνέντευξη Free Sunday - Κυριακή 3-12-2017, σελ. 11

Συνέντευξηστην Εφημερίδα <<Η φωνή του Γέρακα>>

Φύλλο Οκτωβρίου 2018, σελίδα 1 και 5

(Οκτώβριος 2018)

ΑΣΤΟΧΗ ΗΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Δημοσιεύσεις

Ενημερωθείτε με χρήσιμες δημοσιεύσεις του γραφείου μας για θέματα διεκδικήσεων.