Περικοπές συντάξεων χηρείας

Περικοπές συντάξεων χηρείας

Περικοπές συντάξεων χηρείας έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με πολλούς τρόπους. Ούτως ή άλλως οι συντάξεις χηρείας υπέστησαν περικοπές λόγω των νόμων 4093 του 2012 και 4051 του 2012. Ο πρώτος νόμος αφορά τις κύριες συντάξεις. Όπως όλοι οι συνταξιούχοι έτσι και οι ειδικοί δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας επηρεάστηκαν από τις περικοπές συντάξεων. Οι συντάξεις που υπερέβαιναν τα τρία χιλιάρικα υπέστησαν περικοπές κατά 20%. Οι συντάξεις χηρείας που ήταν κάτω από 1.000 ευρώ δεν επηρεάστηκαν από τις περικοπές συντάξεων. Τα υπόλοιπα ποσοστά μείωσης συντάξεων δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρουμε άλλη διότι ήδη παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε πάρα πολλά άρθρα μας.

Μειώσεις συντάξεων χηρείας

Εκτός από τις μειώσεις συντάξεων χηρείας το κομμάτι της κύριας σύνταξης υπήρξαν και οι περικοπές λόγω της επικουρικής σύνταξης. Ο νόμος 4051 του 2012 καθορίζει με ποιον τρόπο γίνονται οι περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Έγινε μεγάλη φασαρία εξαιτίας εκείνου του νόμου διότι εκτός από τις περικοπές συντάξεων κόπηκαν επίσης τα δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και καλοκαιρινής αδείας τόσο για τους συνταξιούχους όσο και για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους. Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε στις περικοπές συντάξεων χηρείας εξετάζοντας τις μειώσεις συντάξεων που έγιναν σε οποιαδήποτε σύνταξη ελάμβανε δικαιούχος από το ελληνικό κράτος.

Επιπλέον περικοπές συντάξεων χηρείας

Ειδικότερα όμως όσον αφορά το κομμάτι των συντάξεων χηρείας υπήρχαν ακόμα περισσότερες περικοπές. Συγκεκριμένα ο νόμος 4387 του 2016 καθόρισε όριο ηλικίας για τη λήψη της σύνταξης χηρείας. Ούτως ή άλλως εξαιτίας του ορίου ηλικίας ένα μεγάλο ποσοστό των συντάξεων κόπηκε εντελώς. Διότι οι δικαιούχοι δεν είχαν την απαραίτητη ηλικία ώστε να δικαιούνται την καταβολή της σύνταξης χηρείας. Ευτυχώς αυτή η αδικία διορθώθηκε με το νόμο 4611 του 2019 ο οποίος καταργεί το όριο ηλικίας για τις συντάξεις χηρείας.

Πόσο αναπλήρωσης σύνταξης θανόντα

Το ποσό αναπλήρωσης σύνταξης θανόντα που λαμβάνουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας ανέρχεται στο 70% της σύνταξης. Ο νόμος που το καθορίζει αυτό τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου του 2019. Όμως ακόμα δεν έχουν προσαρμοστεί οι συντάξεις χηρείας στο 70%. Παρόλο που έχουν μεσολαβήσει ήδη τρεις μήνες από το Μάιο του 2019 ευτυχώς ο υπολογισμός των συντάξεων χηρείας συνεχίζει να παραμένει στο 50%. Με άλλα λόγια το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης θανόντα παραμένει στο 50% και δεν έχει προσαρμοστεί στο ποσό που ορίζει ο νόμος 4611 του 2019. Αυτή η μεταβολή από το 50% στο 70% ουσιαστικά αυξάνει τις συντάξεις χηρείας κατά 40%. Εκτιμήσεις τοποθετούν την καταβολή του 40% από το Νοέμβρη του 2019. Επίσης σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις θα δοθούν αναδρομικά συντάξεων χηρείας για τους μήνες που χάθηκαν από το Μάιο μέχρι τον επανυπολογισμό των συντάξεων χηρείας.

Αναδρομικά συντάξεων χηρείας

Τα αναδρομικά συντάξεων χηρείας προκύπτουν ως εξής. Κανονικά θα έπρεπε από τον Ιούνιο το πόσο αναπλήρωσης σύνταξης θανόντα να πάει στο 70%. Αυτό όμως δεν έγινε και το ποσοστό αναπλήρωσης σύνταξης θανάτου παραμένει ακόμα στο προηγούμενο ποσό το οποίο είναι 50%. Εάν γινόταν αυτή η μεταβολή τότε θα είχαμε αύξηση των συντάξεων χηρείας κατά 40%. Αυτή η απώλεια ουσιαστικά είναι τα αναδρομικά συντάξεων χηρείας. Ευτυχώς δεν θα χρειαστεί να γίνει η δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών διότι πιθανότατα από το Νοέμβρη το κράτος θα φροντίσει να διορθώσει αυτή την αδικία. Δηλαδή τα αναδρομικά συντάξεων χηρείας θα καταβάλλονται ως ένα μικρό ποσοστό αύξησης της σύνταξης χηρείας μέχρι που να καλυφθεί η απώλεια του καλοκαιριού του 2019.

Αναδρομικά συντάξεων

Κάθε διεκδίκηση που αφορά τα αναδρομικά συντάξεων επηρεάζει και τις συντάξεις χηρείας. Διότι όπως όλοι οι συνταξιούχοι έτσι και οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αναδρομικά σε περίπτωση που τα αρμόδια Ελληνικά Δικαστήρια καθώς και το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζουν ότι οι απαιτήσεις τους είναι νόμιμες. Ουσιαστικά τα αναδρομικά συντάξεων προκύπτουν όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας τελεσιδικήσει και αποφασίσει ότι κάποιες από τις περικοπεςτων συντάξεων ήταν μη συνταγματικές. Από τη στιγμή που ο νόμος που καθορίζει τις περικοπές συντάξεων θεωρηθεί οτι είναι μη συνταγματικώς τότε τα ποσά που έχασαν οι συνταξιούχοι θα πρέπει να τα πάρουν πίσω. Αυτά ακριβώς τα ποσά είναι τα αναδρομικά συντάξεων που διεκδικούν οι συνταξιούχοι.

Κατάθεση αγωγής για δικαστική διεκδίκηση

Η κατάθεση αγωγής για δικαστική διεκδίκηση είναι αναγκαία για όσους απαιτούν αναδρομικά σε μισθούς και συντάξεις. Ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει διεκδίκηση περικοπών μισθών και συντάξεων χωρίς να κατατεθεί αγωγή. Η αγωγή πρέπει να φέρει σφραγίδα και υπογραφή δικηγόρου. Εάν δεν γίνει η κατάθεση αγωγής για δικαστική διεκδίκηση τότε υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των απαιτήσεων και των διεκδικήσεων του συνταξιούχου, του εργαζόμενου η του δικαιούχου γενικότερα. Ουσιαστικά μέσα από την κατάθεση αγωγής οι συνταξιούχοι θεμελιώνουν δικαίωμα αξίωσης των ποσών που έχασαν. Μόνο έτσι μπορούν να διεκδικήσουν τα αναδρομικά συντάξεων.

Νόμος Κατρούγκαλου για τις συντάξεις χηρείας

Ο νόμος Κατρούγκαλου επηρεάζει όλες τις συντάξεις της χώρας μεταξύ αυτών και τις συντάξεις χηρείας. Ως νόμο Κατρούγκαλου ονομάζουμε το νόμο 4387 του 2016. Ο νόμος αυτός καθορίζει το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Μεταξύ των πολλών άρθρων που περιλαμβάνει ο νόμος αυτό που μας ενδιαφέρει για τις περικοπές συντάξεων είναι το άρθρο 7. Σε αυτό αυτό καθορίζεται το ποσό της εθνικής σύνταξης το οποίο ανέρχεται στα 384 ευρώ το μήνα. τα επόμενα δύο άρθρα του νόμου Κατρούγκαλου αφορούν την ανταποδοτική σύνταξη για την προσωρινή σύνταξη. Πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το άρθρο 11 του νόμου Κατρούγκαλου το οποίο αναφέρεται στις συντάξεις αναπηρίας όπως και το άρθρο 12 το οποίο αναφέρεται στις συντάξεις λόγω πρόωρου θανάτου. Αυτά τα άρθρα του νόμου Κατρούγκαλου είναι που καθορίζουν το νομικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίζεται ο υπολογισμός των συντάξεων χηρείας.

Συντάξεις ηλικιωμένων και υπερήλικων

Ενα σημαντικό κομμάτι το οποίο αφορά τους δικαιούχους των συντάξεων χηρείας είναι οι περιπτώσεις για τη σύνταξη ηλικιωμένων και υπερηλίκων. Ο νόμος Κατρούγκαλου στο άρθρο 91 καθορίζει όλα όσα αφορούν τα προνοιακά επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερηλίκων και ηλικιωμένων. Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι ο νόμος Κατρούγκαλου περιλαμβάνει πολλές πρόνοιες για ασθενείς κοινωνικές ομάδες. Μία από αυτές τις ομάδες είναι ηλικιωμένοι και υπερήλικες. Επίσης μια άλλη κοινωνική ομάδα που ωφελείται από το νόμο Κατρούγκαλου είναι οι ανασφάλιστοι συνταξιούχοι. Το άρθρο 93 του νόμου Κατρούγκαλου καθορίζει το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων συνταξιούχων.

Ομαδικές αγωγές

Εκτός από τα αναδρομικά συντάξεων αναλαμβάνουμε ομαδικές αγωγές για δώρα και επιδόματα καθώς και ομαδικές αγωγές για 13ο και 14ο μισθό. Εδώ αναφερόμαστε στις ομαδικές αγωγές Μονίμων Δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε αγωγές για δώρα και επίδομα αδείας και ειδικότερα στη διεκδίκηση δώρων και επιδομάτων δημοσίων υπαλλήλων. Γενικότερα έχουμε χειριστεί πληθώρα υποθέσεων που αφορούν αναδρομικά δημοσίων υπαλλήλων.

Περικοπές συντάξεων

Το γραφείο μας έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε όλα τα θέματα που αφορούν περικοπές συντάξεων. Είτε αναφερόμαστε σε περικοπές συντάξεων χηρείας, συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συντάξεις Εθνικής Τράπεζας η συντάξεις του ταμείου Ναυτικών. Τα δυο τελευταάι είναι οι επρικοπές συντάξεων ΕΤΕ και οι μειώσεις συντάξεων ΝΑΤ. Από το 2012 και μετά υπήρξαν μεγάλες μειώσεις συντάξεων. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την κατάθεση αγωγής για δικαστική διεκδίκηση των ποσών που χάθηκαν από τις περικοπές συντάξεων. Το καλύτερο είναι να συμμετέχετε σε ομαδική αγωγή. Αναλαμβάνουμε διεκδίκηση περικοπών στους μισθούς και στις συντάξεις με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν αναδρομικά συντάξεων.

 

 


Category: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *