αναδρομικά στρατιωτικών

Αναδρομικά στρατιωτικών

Αναδρομικά στρατιωτικών με παραδείγματα για επισκέπτες του ιστοτόπου μας που απαιτούν ψαγμένη γνώση. Εξετάζουμε αναδρομικά για το βασικό μισθό για όσους που θέλουν πολύπλευρη πληροφόρηση. Επίδομα ειδικής απασχόλησης αναδρομικά με παραδείγματα για όσους που επιδιώκουν απαιτητική γνώση. Case studies για επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης για αυτούς που θέλουν απαιτητική πληροφόρηση. αναδρομικά έξοδα παράστασης για αναγνώστες που επιζητούν την καλύτερη ενημέρωση. Κλείνοντας εξετάζουμε επίδομα θέσης ευθύνης αναδρομικά για αναγνώστες που επιζητούν ολοκληρωμένη πληροφόρηση.

Αναδρομικά στρατιωτικών για το βασικό μισθό

Ας ξεκινήσουμε εξετάζοντας την κατάσταση σχετικά με το βασικό μισθό μέσα από ενδεικτικές περιπτώσεις. 

Εδώ έχουμε case study που αφορά επίδομα ειδικής απασχόλησης. Για παράδειγμα ένστολος που ανήκει στην κατηγορία ανώτατος αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων πληρωνόταν 294€ ανά μήνα αμοιβή ισαμε 31/12/2017. Εκείνος ο ένστολος πρέπει να λάβει αναδρομικά 44€ αμοιβή για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Δηλαδή η αποζημίωση που πρέπει να λάβει για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα ανέλθει σε 338€. Εναργώς να επισημάνουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να πάρει είναι ίσα με 2860€.

Συνεχίζουμε με case study σχετικά με επίδομα ειδικής απασχόλησης. Δειγματοληπτικά στρατιωτικός μισθολογικού κλιμακίου αξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων έπαιρνε 181€ κάθε μήνα ποσό μέχρι 31/12/2017. Τότε ο στρατιωτικός θα έπρεπε να πάρει αναδρομικά 11€ ποσό για τα χρόνια εργασίας από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Ήγουν ο μισθός που δικαιούται να του επιστραφούν για τους μήνες από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα γίνει σε 192€. Σημασία έχει να κοινοποιήσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να κερδίσει συμποσούνται με 715€.

Παραδείγματα αναδρομικών για το βασικό μισθό

Ακολουθεί εικασία που αφορά επίδομα ειδικής απασχόλησης. Παραδείγματος χάριν στρατιωτικός με βαθμό ανθυπασπιστής Ενόπλων Δυνάμεων πληρωνόταν 181€ μηνιαίο μισθό ισαμε 31/12/2017. Αυτός ο στρατιωτικός πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά 11€ μισθό για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Όπερ σημαίνει το ποσό που θα έπρεπε να κερδίσει για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα ανέλθει σε 192€.

Ακολούθως να θέσουμε υπόψη τα συνολικά αναδρομικά που πρέπει να του επιστραφούν φτάνουν έως 715€. Συνεχίζουμε με πρότυπο σχετικά με επίδομα ειδικής απασχόλησης. Παραδείγματος χάριν υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας μισθολογικού κλιμακίου υπαξιωματικός Ενόπλων Δυνάμεων ελάμβανε 138,23€ μηνιαίο αποζημίωση έως 31/12/2017. Εκείνος ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας πρέπει να λάβει αναδρομικά 8,23€ αποζημίωση για τα χρόνια εργασίας από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Επομένως τα έσοδα που πρέπει να λάβει για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα ανέλθει σε 146,46€. Επίσης να θέσουμε υπόψη τα αθροιστικά αναδρομικά που πρέπει να αποκτήσει ισούνται αριθμητικά με 534,95€.

Επίδομα ειδικής απασχόλησης στα αναδρομικά στρατιωτικών

Συνεχίζουμε με το επίδομα ειδικής απασχόλησης στα αναδρομικά στρατιωτικών και πάμε να δούεμ συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Εδώ έχουμε παράδειγμα που αφορά επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Ενδεικτικά υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας με βαθμό Αρχηγός Στόλου έπαιρνε 412,62€ μηνιαίως χρήματα μέχρι 31/12/2017. Τότε ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 62,62€ χρήματα για το χρονικό διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Συνεπώς τα χρήματα που πρέπει να αποκτήσει για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 475,24€. Ζωτικής σημσίας είναι να πούμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που θα έπρεπε να κερδίσει πλησιάζουν στα 4070,3€.

Επίδομα ειδικής απασχόλησης

Συνεχίζουμε με δείγμα σχετικά με επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Δειγματοληπτικά στρατιωτικός που ανήκει στην κατηγορία Αρχηγός Αεροπορίας πληρωνόταν 412,62€ μηνιαίως αμοιβή έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο στρατιωτικός θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 62,62€ αμοιβή για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/12/2017. Όπερ σημαίνει η αποζημίωση που δικαιούται να πάρει για τους μήνες από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα γίνει σε 475,24€. Παρομοίως να σημειώσουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που δικαιούται να λάβει ισούνται αριθμητικά με 4070,3€.

Παραδείγματα αναδρομικών στο επίδομα ειδικής απασχόλησης

Ακολουθεί κατάσταση για να παρουσιάσουμε επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Ενδεικτικά αξιωματικός μισθολογικού κλιμακίου Γενικός Επιθεωρητής Στρατού ελάμβανε 352,52€ ανά μήνα ποσό ισαμε την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Αυτός ο αξιωματικός δικαιούται να λάβει αναδρομικά 2,52€ ποσό για τους μήνες από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Όπερ σημαίνει ο μισθός που θα έπρεπε να αποκτήσει για την περίοδο από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα γίνει σε 355,04€. Σαφώς να πληροφορήσουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που πρέπει να πάρει είναι ίσα με 163,8€.

Συνεχίζουμε με περίπτωση για να παρουσιάσουμε επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση αξιωματικός που ανήκει στην κατηγορία Αντιστράτηγος ελάμβανε 321,02€ κάθε μήνα έσοδα ισαμε 31/12/2017. Εκείνος ο αξιωματικός πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά 36,02€ έσοδα για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Ήγουν ο μισθός που θα έπρεπε να πάρει για το διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει σε 357,04€. Στο εξής να καταμαρτυρήσουμε τα συνολικά αναδρομικά που δικαιούται να λάβει συμποσούνται με 2341,3€.

Τι συμβαίνει με το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Ένα ακόμα ζήτημα για τους στρατιωτικούς αφορά το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης. Και εδώ προκύπτει αναδρομική επιστροφή ποσών για τους στρατιωτικούς. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε παραδείγματα πάνω σε αναδρομικά στρατιωτικών που οφείλονται στο το επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Έξοδα παράστασης των στρατιωτικών

Άλλο ένα ποσό το οποίο υπέστη περικοπές είναι τα έξοδα παράστασης των στρατιωτικών. Συνεπώς υπάρχει απαίτηση διεκδίκησης αναδρομικών. Αυτό ακριβώς εξετάζουμε στη συνέχεια. Την αναδρομική επιστροφή εξόδων παράστασης.

Συνεχίζουμε με περίπτωση για να παρουσιάσουμε έξοδα παράστασης. Για παράδειγμα στρατιωτικός με βαθμό Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος ελάμβανε 239,47€ κάθε μήνα ποσό ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτός ο στρατιωτικός πρέπει να του επιστραφούν αναδρομικά 24,47€ ποσό για τους μήνες από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Άρα η αμοιβή που θα έπρεπε να κερδίσει για τα χρόνια εργασίας από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα γίνει σε 263,94€. Παρακάτω να αναφέρουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να του επιστραφούν ισούνται με 1590,55€.

Έξοδα παράστασης

Εδώ έχουμε παράδειγμα που αφορά έξοδα παράστασης. Παραδείγματος χάριν στρατιωτικός μισθολογικού κλιμακίου Αρχηγός Λιμενικού Σώματος ελάμβανε 239,47€ μηνιαίο έσοδα ισαμε 31/12/2017. Αυτός ο στρατιωτικός δικαιούται να λάβει αναδρομικά 24,47€ έσοδα για τους μήνες από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Ήγουν η αμοιβή που πρέπει να αποκτήσει για τα χρόνια εργασίας από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει σε 263,94€. Παρακάτω να δείξουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που δικαιούται να πάρει κυμαίνονται σε 1590,55€.

Ποσά αναδρμικών για τα έξοδα παράστασης

Συνεχίζουμε με παράδειγμα για να παρουσιάσουμε έξοδα παράστασης. Παίρνουμε την περίπτωση στρατιωτικός με βαθμό Διοικητής Πρώτης Στρατιάς πληρωνόταν 162,85€ μηνιαίως αποζημίωση ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Εκείνος ο στρατιωτικός θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 12,84€ αποζημίωση για το χρονικό διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Ήγουν τα χρήματα που πρέπει να αποκτήσει για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα φτάσει σε 175,68€. Ακόμα να φανερώσουμε τα συνολικά αναδρομικά που πρέπει να αποκτήσει ισούνται αριθμητικά με 834,6€.

Εδώ έχουμε παράδειγμα σχετικά με έξοδα παράστασης. Παραδείγματος χάριν ένστολος μισθολογικού κλιμακίου Αρχηγός Στόλου έπαιρνε 162,85€ μηνιαίο έσοδα ισαμε 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε αυτή την περίπτωση ο ένστολος δικαιούται να του επιστραφούν αναδρομικά 12,84€ έσοδα για τους μήνες από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Συνεπώς η αποζημίωση που δικαιούται να κερδίσει για το διάστημα από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα γίνει σε 175,68€. Πλην των άλλων να ενημερώσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που πρέπει να κερδίσει είναι ίσα με 834,6€.

 

Αναδρομικά το επίδομα θέσης ευθύνης

Τέλος δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε το επίδομα θέσης. Οι στρατιωτικοί λαμβάνουν επίδομα θέσης το οποίο υπέστη περικοπές. Συνεπώς προκύπτουν αναδρομικά για το επίδομα θέσης 

Ακολουθεί περίπτωση σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης. Δειγματοληπτικά αξιωματικός που ανήκει στην κατηγορία Συνταγματάρχης πληρωνόταν 85,87€ μηνιαίως χρήματα έως την 31η Δεκεμβρίου του 2017. Εκείνος ο αξιωματικός δικαιούται να λάβει αναδρομικά 9,87€ χρήματα για την περίοδο από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Τουτέστιν ο μισθός που θα έπρεπε να αποκτήσει για την περίοδο από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα γίνει σε 95,74€.

Επίδομα θέσης ευθύνης ενστόλων

Σαφώς να κοινολογήσουμε τα αθροιστικά αναδρομικά που θα έπρεπε να κερδίσει φτάνουν έως 641,55€. Συνεχίζουμε με δείγμα σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης. Ας εξετάσουμε την περίπτωση ένστολος μισθολογικού κλιμακίου Αντισυνταγματάρχης ελάμβανε 64,12€ κάθε μήνα αμοιβή έως 31 Δεκεμβρίου 2017. Αυτός ο ένστολος δικαιούται να πάρει αναδρομικά 7,12€ αμοιβή για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017. Ήγουν ο μισθός που θα έπρεπε να κερδίσει για τους μήνες από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017 θα ανέλθει σε 71,24€. Ταυτόχρονα να συσχετίσουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που δικαιούται να πάρει συγκλίνουν σε 562,8€.

Παραδείγματα επιδόματος θέσης ευθύνης στρατιωτικών

Εδώ έχουμε περίπτωση σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης. Παραδείγματος χάριν υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας μισθολογικού κλιμακίου Ταγματάρχης έπαιρνε 64,12€ ανά μήνα αποδοχές ισαμε 31/12/2017. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος στα σώματα ασφαλείας δικαιούται να πάρει αναδρομικά 7,12€ αποδοχές για την περίοδο από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Άρα τα χρήματα που δικαιούται να πάρει για το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2017 θα ανέλθει σε 71,24€. Αξιοσημείωτη παρατήρηση είναι να κοινολογήσουμε τα συνολικά αναδρομικά που θα έπρεπε να του επιστραφούν προσεγγουν σε 562,8€. Ακολουθεί υπόθεση σχετικά με επίδομα θέσης ευθύνης.

Δειγματοληπτικά στέλεχος που ανήκει στην κατηγορία Κατώτερος αξιωματικός πληρωνόταν 42,89€ μηνιαίως μισθό μέχρι 31/12/2017. Αυτός ο στέλεχος θα έπρεπε να του επιστραφούν αναδρομικά 4,89€ μισθό για το διάστημα από Αύγουτο του 2017 μέχρι Δεκέμβριο του 2017. Τουτέστιν η αποζημίωση που πρέπει να πάρει για τα χρόνια εργασίας από 1/8/2012 έως 31/12/2017 θα φτάσει σε 47,78€. Αντιστοίχως να αναφέρουμε τα συγκεντρωτικά αναδρομικά που πρέπει να του επιστραφούν έγκεινται σε 317,85€.

Αναδρομικά άλλων κλάδων

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε ευρύτερη πληροφόρηση για τα αναδρομικά. Ενημέρωση για αναδρομικά επιστροφή ικα, εφκα και αναδρομικά επιστροφή δημοσίου. Επίσης αναδρομικά επιστροφή εοππυ, νατ, ετε και τσαυ. Εδώ θα μάθετε περισσόετρα για αναδρομικά.


Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *