Αναδρομκά συνταξιούχων

Αναδρομκά συνταξιούχων

Επανερχόμαστε στα αναδρομκά συνταξιούχων. Σε αυτό το άρθρο ασχολούμαστε με τη διεκδίκηση αναδρομικών από συνταξιούχους. Αναφερόμαστε στα αναδρομικά τα οποία διεκδικούν οι συνταξιούχοι λόγω των 10 μηνών που βρίσκονται μεταξύ της απόφασης συμβουλίου της επικρατείας του Ιουνίου του 2015 μέχρι τη στιγμή που ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ψηφίστηκε το Μάιο του 2016.

Ποσά των αναδρομικών

Το ποσό της διεκδίκησης των αναδρομικών ανέρχεται μέχρι και 7.000 ευρώ. Βέβαια αυτό είναι το ανώτατο όριο. Ουσιαστικά τα ποσά κυμαίνονται από 660 ευρώ μέχρι και τα ανώτατα όρια που αναφέραμε παραπάνω και είναι τα 7.000 ευρώ. Τα ποσά των αναδρομικών βέβαια ενδέχεται να αυξηθούν πάρα πολύ στην περίπτωση πού τα αναδρομικά αναφερθούν στο διάστημα μέχρι και το Δεκέμβριο του 2018. Σε αυτή την περίπτωση τα ποσά των αναδρομικών αυτών είναι πάρα πολύ μεγάλα διότι αντί για 10 μήνες πάμε στους 48 μήνες. Εδώ τα ποσά των αναδρομικών μπορεί να φτάσουν έως και 27.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αναφέρεται σε συνταξιούχους οι οποίοι έχουν μία κύρια σύνταξη και μία επικουρική σύνταξη.

Μέγιστο ποσό αναδρομικών

Το μέγιστο ποσό αναδρομικών το διεκδικούν κατηγορίες συνταξιούχων όπως για παράδειγμα οι χήρες η οι χήροι που έχουν περισσότερες συντάξεις. Για παράδειγμα υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι λαμβάνουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις λόγω χηρείας. Μεγάλα ποσά αναδρομικών διεκδικούν επίσης οι μηχανικοί του δημοσίου αλλά και γιατροί του ΕΣΥ διότι αυτές οι κατηγορίες συνταξιούχων λαμβάνουν περισσότερες από δύο συντάξεις. Σε γενικές γραμμές όσο μεγαλύτερο είναι το συνολικό ποσό που λαμβάνει μέσω συντάξεων είναι συνταξιούχος τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσό που διεκδικεί αναδρομικά για τις περικοπές των συντάξεων.

Ελάχιστα ποσά αναδρομικών

Τα ελάχιστα ποσά τα διεκδικούν αναδρομικά οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν μικρή σύνταξη. Σε αυτή την περίπτωση ανήκουν οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ. Μέχρι και το 2012 για αγρότες ελάμβαναν το πλήρες ποσό των δώρων. Μετά το 2012 όμως έγινε περικοπή των συντάξεων και οι αγρότες έχασαν τα δώρα. Για παράδειγμα συνταξιούχος του ΟΓΑ οποίος λαμβάνει την κατώτατη σύνταξη των 330 ευρώ ελάμβανε δώρο αξίας 660 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό κόπηκε το 2012 και πλέον οι συνταξιούχοι θα διεκδικούν αναδρομικά τα ποσά των περικοπών. Άλλες κατηγορίες συνταξιούχων διεκδικούν ακόμα μικρότερα ποσά αναδρομικών. Σε αυτή την περίπτωση είναι για παράδειγμα οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών. Το 2010 αυτή η κατηγορία συνταξιούχων είχε περικοπεί 15 ευρώ το μήνα στην κύρια σύνταξη. Το ποσό αυτό της περικοπής συντάξεων το διεκδικούν πλέον αναδρομικά.

Διεκδίκηση αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις

Εδώ παρουσιάζουμε κάποια ποσά ως παράδειγμα διεκδίκηση αναδρομικών για τις κύριες συντάξεις. Ας υποθέσουμε ότι ένας συνταξιούχος είχε αρχικό ποσό σύνταξης 1.520 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση το 2012 με το νόμο 4051 του αφαιρέθηκαν περίπου 21 ευρώ από τη σύνταξή του. Περικοπές συντάξεων έγιναν όμως στο συγκεκριμένο συνταξιούχο και με το νόμο 4093. Το επιπλέον ποσό περικοπής της σύνταξης ήταν περίπου 70 ευρώ. Ο νόμος 4093 εφαρμόστηκε και αυτός το 2012. Συνεπώς από την αρχική σύνταξη το συνολικό ποσό της περικοπής ήταν 91 ευρώ. Άρα ο συνταξιούχος διεκδικεί αναδρομικά 1.092 ευρώ.

Παράδειγμα διεκδίκησης αναδρομικών κύριας σύνταξης

Ας υποθέσουμε ότι ένας άλλος συνταξιούχος είχε ποσό αρχικής σύνταξης 2.320 ευρώ. Τότε η περικοπή που έγινε με το νόμο 4051 ανέρχεται περίπου στα 80 ευρώ. Επίσης η περικοπή που έγινε με το νόμο 4093 ανέρχεται στα 188 ευρώ. Αθροίζοντας τα ποσά περικοπής συντάξεων για τους νομους 4051 και 4093 το συνολικό ποσό που έχασε ο συνταξιούχος λόγω της περικοπής συντάξεων ανέρχεται στα 249 ευρώ μηνιαίως. Συνεπώς ο συνταξιούχος διεκδικεί 2.990 ευρώ ετησίως. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι στην περίπτωση που το άθροισμα της κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαίνει κάποιο ποσό τότε τα ποσά που υπολογίζονται αλλάζουν. Επίσης το ποσό διεκδίκησης των αναδρομικών αλλάζει εάν ο δικαιούχος λαμβάνει περισσότερες από μία κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Παράδειγμα διεκδίκησης αναδρομικών στο δώρο Χριστουγέννων

Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών ελάμβαναν δώρα Χριστουγέννων 400 ευρώ. Επίσης ελάμβαναν δώρο Πάσχα 200 ευρώ καθώς και επίδομα αδείας 200 ευρώ. Το συνολικό ποσό ετήσιας διεκδίκησης για τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών όσον αφορά τις περικοπές των δώρων ανέρχεται στα 800 ευρώ. Ο κάθε συνταξιούχος διεκδικεί αναδρομικά τις περικοπές που έγιναν στα δώρα. Συνεπώς το συνολικό ποσό της διεκδίκησης ισούται με τα έτη στα οποία κόπηκαν τα δώρα x 800 ευρώ.

Περικοπές επικουρικών συντάξεων

Υπενθυμίζουμε ότι στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων το ποσοστό μείωσης της σύνταξης ανέρχεται στο 10% στις περιπτώσεις συντάξεων μέχρι 250 ευρώ. Εάν το ποσό της σύνταξης κυμαίνεται από 250 έως 300 ευρώ τότε η περικοπή της σύνταξης ανέρχεται στο ποσοστό του 15%. Τέλος για επικουρικές συντάξεις που υπερβαίνουν τα 300 ευρώ τότε το ποσοστό νιώσεις λόγω περικοπής συντάξεων ανέρχεται στο 20%. Ακολουθούν παραδείγματα που δείχνουν τα συγκεκριμένα ποσά που χάθηκαν αναλόγως το ύψος της επικουρικής σύνταξης για διάφορες περιπτώσεις συνταξιούχων. Είναι τα ποσά περικοπή συντάξεων θα διεκδικηθούν αναδρομικά.

Παράδειγμα διεκδίκησης αναδρομικών επικουρικών συντάξεων

Ας υποθέσουμε ότι ένας συνταξιούχος ελάμβανε τόσο αρχική σύνταξη 220 ευρώ. Σε αυτή τη περίπτωση λόγω του νόμου 4051 του 2012 θα πρέπει να έγινε κράτηση 19,9 ευρώ. Επίσης λόγω του νόμου 4093 του 2012 πάλι θα πρέπει να έγινε κράτηση 8,95 ευρώ. Η συνολική μηνιαία κρατήσει την οποία διεκδικεί ο συνταξιούχος ανέρχεται στα 28,85 ευρώ. Η δε ετήσια διεκδίκηση αναδρομικών για το συγκεκριμένο συνταξιούχο ανέρχεται στα 364,2 ευρώ. Ως ένα δεύτερο παράδειγμα διεκδίκησης αναδρομικών από επικουρικές συντάξεις θα αναφέρουμε συνταξιούχο ο οποίος ελάμβανε ποσό αρχικής σύνταξης 420 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση λόγω του νόμου 4051 η περικοπή της σύνταξης ανέρχεται στα 64,86 ευρώ. Το ποσό περικοπής σύνταξης λόγω του νόμου 4093 ανέρχεται στα 25,94 ευρώ. Η συνολική μηνιαία κράτηση που διεκδικεί αναδρομικά ο συνταξιούχος ανέρχεται στα 90,8 ευρώ. Το δε ετήσιο ποσό που διεκδικεί αναδρομικά συνταξιούχων ανέρχεται στα 1.089,6 ευρώ.

Αναδρομικά

Παρόμοιες αποφάσεις αφορούν αναδρομικά και για άλλες κατηγορίες. Εκτός από τα αναδρομικά συνταξιούχων έντονο ενδιαφέρον υπάρχει αυτή τη στιγμή και για τα αναδρομικά ενστόλων αποστράτων καθώς και για τα αναδρομικά συνταξιούχων αστυνομικών. Επίσης πολλοί αναζητούν αναδρομικά επιστροφή ικα, εφκα και δημοσίου. Καθώς και αναδρομικά επιστροφή εοππυ.

Δικαστικές αποφάσεις

Τα πρωτοδικεία και τα εφετεία της χώρας μας έχουν εκδώσει αποφάσεις οι οποίες κάνουν ενοποίηση του χρόνου πριν και μετά του Νόμου Κατρούγκαλου. Το σκεπτικό των αποφάσεων αυτών είναι ότι μέχρι την έναρξη του επανυπολογισμού συντάξεων οι μειώσεις συντάξεων των νόμων 4051 και 4093 συνέχιζαν να επιβάλλονται στις κύριες συντάξεις παρόλο που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Για το λόγο αυτό πλέον στο νόμο Κατρούγκαλου υπάρχουν ρήτρες με τις οποίες επιχειρείται να καλυφθεί το διάστημα 2016-2018 μέχρι να ληφθούν οριστικές αποφάσεις από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας μας που αφορούν τα αναδρομικά.


Category: ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *