αναδρομικά αναπληρωτών

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ αποστολής δικαιολογητικών μέχρι 15 ΜΑΙΟΥ 2021

Προκειμένου να εξυπηρετήσουμε το αυξημένο ενδιαφέρον των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών από ολόκληρη τη χώρα, που δεν ενημερώθηκαν έγκαιρα για τη διαδικασία των Αγωγών του Γραφείου μας, εξαιτίας της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών τους μέχρι τις 15 Μαίου 2021. Η διαδικασία συλλογής των δικαιολογητικών έχει ξεκινήσει από εκατοντάδες Αναπληρωτές από […]

Read More
Αγωγές αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Αγωγές αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σημαντικές δικαστικές αποφάσεις δικαιώνουν τους εκπαιδευτικούς – συμβασιούχους για τα κομμένα δώρα και επιδόματα. Μην αφήσετε να παραγραφούν οι απαιτήσεις σας. Διεκδικήστε τα χρήματα που δικαιούστε. Το μόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.

Read More
δικαίωση αναπληρωτών για τα αναδρομικά

Αγωγές ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας τους για την τελευταία 2ετία. Θετική δικαστική απόφαση

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
δικαίωση αναπληρωτές αναδρομικά

Ανατροπή στα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας. Θετική δικαστική απόφαση δικαιώνει τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
δικαστήρια δικαιώνουν αναπληρωτές εκπαιδευτικούς

Τα δικαστήρια δικαιώνουν τους ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας τους.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
ναπληρωτές διεκδίκηση αναδρομικά

Προθεσμία παραγραφής για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας των ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. Θετική δικαστική απόφαση.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
ιεκδίκηση αναδρομικών αναπληρωτές

Σε αγωγές καταφεύγουν οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας τους. Θετική δικαστική απόφαση.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
αναδρομικά αναπληρωτές

Δικαιώνονται δικαστικά οι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας τους.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
αναδρομικά αναπληρωτών

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ : Διεκδίκησαν και δικαιώθηκαν δικαστικά για τα κομμένα δώρα και το επίδομα αδείας.

Με βάση την προσφάτως εκδοθείσα ΘΕΤΙΚΗ απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε η αναδρομική χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας παρελθούσης 2ετίας, σε Αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. H αντίστοιχη διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας, για λογαριασμό χιλιάδων ΜΟΝΙΜΩΝ δημοσίων υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων των μονίμων εκπαιδευτικών, έχει αμετάκλητα απορριφθεί, σύμφωνα με αποφάσεις της Ολομέλειας […]

Read More
Συνέντευξη για τα αναδρομικά συντάξεων

Συνέντευξη για τα αναδρομικά συντάξεων

Συνέντευξη για τα αναδρομικά συντάξεων με τον κυριο Κωφόπουλο. Η εκπομπή “ανάπτυξη” στις 11-11-2019 ασχολήθηκε με τα αναδρομικά που διεκδικούν εκατομμύρια συνταξιούχοι. Με τη βοήθεια του δικηγόρου κυρίου Κωφόπουλου εξετάζουμε τι θα γίνει μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τι σκέφτεται η κυβέρνηση να κάνει με τα αναδρομικά. Και πόσο κινδυνεύει η […]

Read More