διεκδικήσεις των συνταξιούχων

Οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων μέσω των ομαδικών αγωγών συνεχίζονται

Έχουν περάσει σχεδόν επτά χρόνια από την ιστορική 2287/2015 Απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) κατά την οποίαν κρίθηκαν οριστικά και αμετάκλητα ότι αντίκεινται στο Σύνταγμα διατάξεις των δύο νόμων του 2012. Συγκεκριμένα κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικοί οι αποκαλούμενοι μνημονιακοί νόμοι 4051 και 4093 του 2012 με τους οποίους και για λόγους κοινωνικού συμφέροντος και προ του κινδύνου του πλήρους δημοσιονομικού εκτροχιασμού της Ελλάδας, συρρικνώθηκαν οι συντάξεις, τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές. Με λίγα λόγια κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικό και θίγει ευθέως πλέον την οικονομική αυτοτέλεια αλλά και το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης των Ελλήνων πολιτών και δη των συνταξιούχων καθώς δεν είναι δυνατόν να επωμισθούν έτι περεταίρω (είχαν ήδη προηγηθεί από το έτος 2010 άλλοι νόμοι με τους οποίους μειώνονταν δραστικά οι συντάξεις) οικονομική επιβάρυνση προκειμένου να καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα για τα οποία δεν είχαν και δεν έχουν καμία ευθύνη.

Νόμος Κατρούγκαλου

Παρά το γεγονός της δημοσίευσης της ως άνω Απόφασης, η οποία αποτελεί κατά κάποιο τρόπο νομοθετική επιταγή προς τους εκάστοτε πολιτικούς παράγοντες, εντούτοις οι περικοπές των συντάξεων οι προερχόμενες από τους νόμους αυτούς, συνεχίσθηκαν αμείωτες. Και τούτο διότι ψηφίσθηκε ο νόμος 4387/2016 (που φέρει το όνομα του εισηγητή του, τότε αρμόδιου Υπουργού, Γεωργίου Κατρούγκαλου) σύμφωνα με τον οποίον ανασυντάχθηκε και επαναπροσδιορίσθηκε εκ βάθρων ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα και ως εκ τούτου οι περικοπές που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές δεν υφίστανται πλέον ως τέτοιες.

Θέμα αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών νόμων

Κατόπιν αυτού και σύμφωνα με κυβερνητικές παραδοχές δεν τίθεται πλέον θέμα αντισυνταγματικότητας των μνημονιακών νόμων αφού αυτές «εξυγιάνθηκαν» αναβαπτιζόμενες πλέον εντός της «συνταγματικής κολυμβήθρας». Όπως ήταν αναμενόμενο, ουδόλως επείσθησαν από κάτι τέτοιο οι πληττόμενοι συνταξιούχοι και κατέφυγαν στα Ελληνικά Δικαστήρια. Χιλιάδες αγωγές κατέκλεισαν τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της χώρας με τις οποίες διεκδικούνταν οι παράνομες και αντισυνταγματικές περικοπές των συντάξεων. Τα αρμόδια Πρωτοδικεία αποφαίνονταν εν πολλοίς ότι πράγματι οι περικοπές που έχουν υποστεί τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις αντίκεινται στο Σύνταγμα και θα πρέπει να επιστραφούν αναδρομικά σε βάθος κάποιων ετών. Τόσο οι κρατήσεις των δύο ανωτέρω νόμων όσο και η παρακράτηση για την εισφορά αλληλεγγύης (ΕΑΣ) διεκδικήθηκαν και συνεχίζουν να διεκδικούνται. Ποσά που αφορούν στις περικοπές χρονικού διαστήματος 11 μηνών (από τον Ιούνιο του 2015 έως το Μάιο του 2016) επεστράφησαν στους συνταξιούχους έπειτα από σχετική Απόφαση του ΣτΕ και την «οικειοθελή» καταβολή εκ μέρους της Πολιτείας. Απ΄ ότι φαίνεται, όμως, παραμένει ακόμη μακρύς ο δρόμος για την λύση και διευθέτηση που θα δώσει οριστικό τέλος στις διεκδικήσεις των συνταξιούχων.

Δικαστικές αποφάσεις σχετικά με τα «αναδρομικά» των συνταξιούχων

Ακόμη εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα «αναδρομικά» των συνταξιούχων. Τελευταία εξέλιξη η παραπομπή από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 4η Απριλίου 2022 για θέμα σχετικά με τα δώρα των επικουρικών συντάξεων. Έχουν αυτά καταργηθεί με το νόμο 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) ή όχι. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο παίρνει θέση μάλλον υπέρ του ότι ο νόμος 4387/2016 δεν προέβλεψε κάτι για τα δώρα των επικουρικών παρά μόνον για εκείνα των κυρίων συντάξεων και ως εκ τούτου αυτά ουδέποτε καταργήθηκαν και κατ΄ επέκταση θα πρέπει να επιστραφούν στους δικαιούχους τους. Το ερώτημα αυτό διατυπώνεται προς το ΣτΕ συνεπικουρούμενο και από επί μέρους ερωτήματα τα οποία κατατείνουν στο εάν τελικά θα πρέπει τα δώρα και το επίδομα αδείας να επανέλθουν αναδρομικά από τότε που αυτά καταργήθηκαν αλλά ακόμη και για το μέλλον σε μόνιμη βάση. Η Απόφαση από το ΣτΕ, εάν συζητηθεί η υπόθεση κανονικά τον Απρίλιο του 2022 και εάν δεν αναβληθεί, αναμένεται πολλούς μήνες (σίγουρα μετά το προσεχές καλοκαίρι) αργότερα. Έως τότε οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων συνεχίζονται.


Category: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *