αναδρομικά στους συνταξιούχους

Οι αποφάσεις που κρίνουν τα «αναδρομικά» στους συνταξιούχους

Οι αποφάσεις που κρίνουν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους :
• τα δώρα των συνταξιούχων.
• την εισφορά Αλληλεγγύης.
• τις επικουρικές συντάξεις του 11μήνου.
• τα δώρα της επικουρικής (νέα πιλοτική δίκη στο Στε τον Απρίλιο του 2022).

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ως συνταγματική την περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας για τους συνταξιούχους του δημοσίου. Ωστόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας που αποφασίζει για τους συνταξιούχους των πρώην ιδιωτικών Ταμείων έκρινε τη συγκεκριμένη περικοπή ως αντισυνταγματική.

Αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου ΣτΕ για τα δώρα του 11μήνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016) καθώς και για τις επικουρικές συντάξεις.

Επίσης, αναμένεται απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την αντισυνταγματικότητα ή μη των μηνιαίων περικοπών των μνημονιακών νόμων του 2012 καθώς και την αναδρομικότητα που αυτή θα καταλαμβάνει.

Κρίσιμη πιλοτική δίκη στο ΣτΕ

Τέλος σε κρίσιμη πιλοτική δίκη παραπέμπεται να εκδικαστεί στο ΣτΕ το ζήτημα που δημιουργήθηκε μετά από προδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με το ζήτημα των ΔΩΡΩΝ των επικουρικών συντάξεων και ειδικότερα κατά πόσο ο νόμος 4387/2016 (νόμος Κατρούγκαλου) κατήργησε ή όχι τα δώρα στις επικουρικές συντάξεις. Το ζήτημα, όπως προαναφέρθηκε, προέκυψε από μία «πρωτοποριακή» σημαντικότατη απόφαση – σταθμό του Δ. Πρωτοδικείου της Αθήνας.

Το ΣτΕ με πράξη του Α΄ Τμήματός του, όρισε στις 4 Απριλίου του 2022 δικάσιμο για τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς για πρώτη φορά (τίθεται θέμα μόνιμης επαναφοράς των δώρων στις επικουρικές συντάξεις). Στην περίπτωση που το ΣτΕ, κρίνει ως μηδέποτε καταργηθέντα τα δώρα στις επικουρικές συντάξεις, τίθεται σοβαρό ζήτημα για εκατομμύρια συνταξιούχους που δικαιούνται την επιστροφή των δώρων στις επικουρικές συντάξεις τους.

Περιορισμός του χρόνου της αναδρομικότητας

Είναι επίσης σημαντικό ότι το ΣτΕ, εάν η απόφασή του είναι θετική, πιθανόν θα περιορίσει το χρόνο της αναδρομικότητας, με συνέπεια ο αριθμός των δικαιούχων να περιοριστεί σημαντικά ΜΟΝΟ σε όσους έχουν προνοήσει και έχουν καταθέσει αγωγή για τα δώρα των επικουρικών. Τα τελευταία χρόνια, με αφορμή τις δίκες που έγιναν σχετικά με τις υποθέσεις των αναδρομικών των συνταξιούχων, τα Ανώτατα Δικαστήρια (Στε, Ελεγκτικό Συνέδριο) όσες φορές εξέδωσαν θετική απόφαση, περιόρισαν την αναδρομικότητα αυτής, μέχρι το χρόνο εκδόσεως της, με συνέπεια όσοι δεν είχαν προσφύγει δικαστικά τελικώς να μην μπορούν να εδραιώσουν δικαίωμα αναδρομικής λήψης. Αντίθετα, οι πλέον ευνοημένοι ήταν εκείνοι που είχαν διακόψει την επικείμενη παραγραφή μέσω Αγωγής – Προσφυγής στα δικαστήρια, οπότε οι αγωγές τους γίνονται δεκτές ΚΑΙ για το προγενέστερο διάστημα, επιπλέον δε τούτου με τόκο υπερημερίας 6%. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται και για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.

Πως ρυθμίζεται η πιλοτική Δίκη:

Με τα άρθρο 1 του ν. 3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις (Α’ 213)» προβλέφθηκε ότι οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή μέσο ενώπιον οποιουδήποτε τακτικού διοικητικού δικαστηρίου μπορεί να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας με πράξη τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τον Πρόεδρο του, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο και τον Πρόεδρο του αρμόδιου καθ` ύλην Τμήματος, ύστερα από αίτημα ενός των διαδίκων ή του Γενικού Επιτρόπου των διοικητικών δικαστηρίων, όταν με αυτό τίθεται ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος που έχει συνέπειες για ευρύτερο κύκλο προσώπων. Ομοίως, όταν διοικητικό δικαστήριο επιλαμβάνεται υπόθεσης, στην οποία ανακύπτει τέτοιο ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, μπορεί με απόφαση του, που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, να υποβάλει σχετικό προδικαστικό ερώτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Το δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση υποβολής προδικαστικού ερωτήματος. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο που υπέβαλε το ερώτημα και δεσμεύει τους παρεμβάντες ενώπιον του.

Απόφαση ΣΤΕ για τα αναδρομικά στους συνταξιούχους

Με τις ανωτέρω διατάξεις εισήχθη για πρώτη φορά στην εθνική έννομη τάξη ο θεσμός της πρότυπης δίκης ή «δίκης- πιλότου», ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας σε θέματα που, ως εκ της φύσεώς τους, έχουν γενικότερο ενδιαφέρον και, συνεπώς, αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικό αριθμό διαφορών, με τον κίνδυνο να εκδοθούν αντιφατικές αποφάσεις και να υπάρξει σημαντική καθυστέρηση για τους διαδίκους ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση της αρχής της ενότητας της νομολογίας καθώς και της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής δικαιοσύνης σε ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος (βλ. Σ.τ.Ε. Ολομ. 479-481/2018, 4741/2014, 1118/2014, 694/2013, 1971/2012, 1619/2012, και προπαρασκευαστικές ενέργειες νομοθέτη- αιτιολογική έκθεση ν. 3900/2010).

Η πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για την τελική διάγνωση από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της συνταγματικότητας ή μη διατάξεως και ρυθμίσεων που αφορούν ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος και πράγματι συνιστά έναν εξαιρετικά λειτουργικό δικονομικό θεσμό για την ταχεία και ενιαία δικαστική αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν ευρύ κύκλο προσώπων.


Category: , ,

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *