Αισιοδοξία για τα αναδρομικά

Αισιοδοξία για τα αναδρομικά

Πλέον υπάρχει αισιοδοξία για τα αναδρομικά των συνταξιούχων και των εν ενεργεία υπαλλήλων. Άλλη μια απόφαση δικαστηρίου ήρθε για να ενισχύσει το αισιόδοξο κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τα αναδρομικά. Εδω και αρκετά χρόνια οι μνημονικές περικοπές σε συντάξεις και δώρα έχουν αναγκάσει πολλούς συνανθρώπους μας να κινηθούν δικαστικά. Οι περικοπές δώρων και συντάξεων έλαβαν χώρα την τελευταία πενταετία. Γι’αυτό γίνεται αναδρομική διεκδίκηση αυτών.

Σε ποια αναδρομικά αναφερόμαστε

Στόχος των δικαστικών διεκδικήσεων είναι η αναδρομική επιστροφή των χρημάτων που υπέστησαν περικοπές. Εδω βέβαια αναφερόμαστε σε δύο περιπτώσεις περικοπών οι οποίες διεκδικούνται αναδρομικά. Η πρώτη περίπτωση αφορά τις περικοπές συντάξεων. Η δεύτερη περίπτωση αφορά τις περικοπές στα δώρα και στο επίδομα αδείας των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Στη δεύτερη περίπτωση βέβαια δεν μιλάμε απλά για περικοπές αλλά για ολική κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα αλλά και του επιδόματος αδείας.

Περικοπές συντάξεων

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν να ακυρωθούν οι περικοπές συντάξεων. Στόχος ειναι να επανέλθουν οι συντάξεις στα επίπεδα που ήταν πριν γίνουν οι μειώσεις συντάξεων. Ουσιαστικά δηλαδή να καταστούν παράνομες οι μειώσεις συντάξεων.

Δώρα και επίδομα αδείας

Ας έρθουμε τώρα στις διεκδικήσεις των εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων. Τα ποσά που κόπηκαν ήταν το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας. Το δώρο Χριστουγέννων ανέρχεται στα 500 ευρώ. Το δώρο Πάσχα ανέρχεται στα 250 ευρώ ενώ το επίδομα αδείας ανέρχεται επίσης στα 250 ευρώ.  Στην περίπτωση που ο υπάλληλος δεν είναι μόνιμος αλλά είναι έκτακτος και δεν εργάστηκε όλους τους μήνες, τότε λαμβάνει απλά ποσοστό του δώρου. Το ποσοστο υπολογίζεται με βάση τους μήνες που εργάστηκε ο υπάλληλος.

Αναδρομικά εκπαιδευτικών

Μπορούμε να δώσουμε ενδεικτικές περιπτώσεις από τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για τα ποσά που διεκδικούν αναδρομικά οι εκπαιδευτικοί. Για παράδειγμα εάν έχουμε να κάνουμε με εκπαιδευτικούς τότε εκτός από τους μόνιμους υπάρχουν και οι αναπληρωτές. Ο μόνιμος εκπαιδευτικός που εργάστηκε όλους τους εργασιμους μήνες δικαιούται το 100% του δώρου. Ο αναπληρωτής όμως που δεν εργάστηκε όλους τους μήνες δικαιούται απλά ένα ποσοστό του δώρου. Και ο αναπληρωτής μπορεί να διεκδικήσει αναδρομικά για τα χρόνια που εργάστηκε.

Εάν για παράδειγμα κάποιος αναπληρωτής εργάστηκε από τον Οκτώβριο μέχρι το καλοκαίρι τότε δικαιούται τα εξής ποσοστά δώρων και επιδομάτων. Δικαιούται το 100% του δώρου Πάσχα. Δικαιούται περίπου τα τρία τέταρτα από το επίδομα αδείας. Και δικαιούται επίσης περίπου το μισό δώρο Χριστουγέννων. Εάν όμως εργαστεί και την ερχόμενη χρονική χρονιά τότε θα δικαιούται μεγαλύτερο ποσοστό στο δώρο Χριστουγέννων. Θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση πρόσληψης και βεβαίωση απόλυσης ώστε να είναι δυνατόν να υπολογιστούν τα αναδρομικά.

Ποια η στάση της κυβέρνησης

Είναι γεγονός ότι η επιστροφή των αναδρομικών στους δικαιούχους θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην κυβέρνηση. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων καθιστούν τα ποσά πληρωτεα. Κανονικά θα έπρεπε το κράτος να προβεί στην άμεση καταβολή αυτών στους δικαιούχους. Γνωρίζουμε όμως τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες που βιώνει η χώρα μας. Αυτό δίνει άλλοθι και δικαιολογία στην κάθε κυβέρνηση να καθυστερήσει την καταβολή των αναδρομικών. Είναι όμως γεγονός επίσης ότι αποφάσεις των δικαστηρίων δίνουν στους δικαιούχους δυνατά όπλα ώστε να επιστρέψει επιμείνουν μέχρι την τελική καταβολή των ποσών που δικαιούνται. Όπως όλα δείχνουν είμαστε στην τελική ευθεία για την καταβολή των αναδρομικών.

Περικοπές συντάξεων

Το 2012 έγιναν περικοπές στις συντάξεις με τους νόμους 4093 και 4051. Πλέον οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά την καταβολή των ποσών που έχασαν με τις περικοπές των συντάξεων. Πρόσφατες αποφάσεις δικαστηρίων της χώρας μας δημιουργούν κλίμα αισιοδοξίας για τη διοίκηση των αναδρομικών. Οι περικοπές των συντάξεων ήταν ένα άδικο μέτρο και πλέον έρχεται το δικαστήριο Για να αποδώσει δικαιοσύνη. Αποφάσεις των πρωτοδικείων και των εφετείων δίνουν τη δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών. Είμαστε βέβαια σε αναμονή των τελικών αποφάσεων από τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.

Περικοπές συντάξεων λόγω του νόμου 4093 του 2012

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος 4093 του 2012 αφορά τις περικοπές συντάξεων άνω των χιλίων ευρώ. Συγκεκριμένα ο νόμος αναφέρεται στο άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των χιλίων ευρώ από οποιαδήποτε πηγή και αιτία. εδώ περιλαμβάνονται περικοπές συντάξεων ΙΚΑ, μειώσεις συντάξεων δημοσίου αλλά και περικοπές συντάξεων ΟΑΕΕ ΕΤΑΑ και άλλων ταμείων.

Παράδειγμα περικοπής σύνταξης με το νόμο 4093

Εάν ο συνταξιούχος λαμβάνει άθροισμα συντάξεις από 1.000 έως και 1.500 ευρώ τότε η περικοπή της σύνταξης ανέρχεται στο ποσοστό του 5%. Το ποσό αυτό αναφέρεται στο σύνολο της σύνταξης.

Παράδειγμα διεκδίκησης αναδρομικών

Για παράδειγμα εάν ο συνταξιούχος ελάμβανε σύνταξη 1.320 ευρώ τότε το ποσό θα μειωθεί κατά 64,7 ευρώ. Θα πρέπει όμως το ποσό που απομένει να μην είναι λιγότερο από 1.000 ευρώ. Ο συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αναδρομικά αυτό το ποσό και να πάρει πίσω όσα έχασε με τις περικοπές των συντάξεων.

Περικοπές συντάξεων 10%

Εάν ο συνταξιούχος ελάμβανε συνολική σύνταξη από 1.500 έως 2.000 ευρώ τότε το συνολικό ποσοστό περικοπής της σύνταξης ανέρχεται στο 10%. Για παράδειγμα συνταξιούχος που ελάμβανε σύνταξη 1.620 ευρώ έχει υποστεί περικοπή στη σύνταξη του 73,54 ευρώ. πάλι όμως θα πρέπει το ποσό το οποίο απομένει να μην είναι κατώτερο από 1.425 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό της μείωσης σύνταξης το οποίο διεκδικεί ο συνταξιούχος. Τι είναι τα αναδρομικά στα οποία αναφερόμαστε.

Μειώσεις συντάξεων 15%

Εάν ο συνταξιούχος ελάμβανε σύνταξη από 2.000 ευρώ έως 3.000 ευρώ τότε οι περικοπές συντάξεων ανέρχονται στο ποσοστό του 15%. Ο νομοθέτης βέβαια προβλέπει ώστε το ποσό που θα απομείνει μετά την περικοπή της σύνταξης να μην είναι κατώτερο του ποσού των χιλίων οκτακοσίων ευρώ. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε ως παράδειγμα συνταξιούχο πλήρωσε λάμβανε ποσό αρχικής σύνταξης 2.320 ευρώ. Για το συγκεκριμένο συνταξιούχο η περικοπή της σύνταξης λόγω του νόμου 4093 του 2012 ανέρχεται στο ποσό των 180 8,60 ένα ευρώ. ο συνταξιούχος έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει αναδρομικά το ποσό αυτό για κάθε ένα από τα χρόνια που έγινε περικοπή συντάξεων

Μεγάλες μειώσεις συντάξεων

Στις περιπτώσεις συντάξεων άνω των τριών χιλιάδων ευρώ τότε το ποσοστό μείωσης της σύνταξης ανέρχεται στο 20%. ο νομοθέτης προβλέπει όμως ότι το ποσό που θα απομείνει δεν θα πρέπει να είναι μικρότερο των 2.550 ευρώ. Και αυτοί οι συνταξιούχοι έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν αναδρομικά τα ποσά που έχασαν με τις περικοπές των συντάξεων. εδώ βέβαια αναφερόμαστε στις μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων που έγιναν με το νόμο 4093. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η σύνταξη τόσο μεγαλύτερες ήταν και οι περικοπές των συντάξεων.


Category:

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *