ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ
ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

 

Συνάδελφοι/συναδέλφισσες
 
Σχετικά με το θέμα των αγωγών που προτείνουν πολλοί δικηγόροι με επιστολές τους προς τους εκπαιδευτικούς ,αλλά και σε  απάντηση ερωτημάτων  συναδέλφων,  σχετικά με τη δυνατότητα κατάθεσης Αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, με αντικείμενο την διεκδίκηση των περικοπών μισθών και επιδομάτων των Εκπαιδευτικών, λόγω των Μνημονιακών Νόμων (Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012), σας ενημερώνουμε πως από τα στοιχεία που συλλέξαμε προκύπτει ότι  δεν  συντρέχει άμεσος λόγος για την άσκηση αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου .
Η απόφαση του Ειρηνοδικείου Καλαμάτας είναι η μόνη – μέχρι στιγμής – θετική απόφαση της Επικράτειας. Ωστοσο, παραμένει απόφαση χαμηλόβαθμου δικαστηρίου της Περιφέρειας και αποφαίνεται για κατηγορία εργαζομένων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (και όχι για μονίμους υπαλλήλους). Ως εκ τούτου, άποψή μας είναι ότι δεν παρέχεται καμία δυνατότητα δικονομικής αξιοποίησής της και οτι οποιαδηποτε προσπάθεια δικαστικής διεκδίκησης από τους εκπαιδευτικούς με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος στην παρούσα φάση, είναι άστοχη. Στην περίπτωση που η Νομολογία αλλάξει με θετικές αποφάσεις Διοικητικών Δικαστηρίων (στα οποία υπάγονται οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι), θα σας ενημερώσουμε για τυχόν περαιτέρω ενέργειές σας.
Από τα παραπάνω προτείνουμε σε όλους τους συναδέλφους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε κάθε προτροπή για διεκδίκηση των περικοπών των μισθών τους, μέσω αγωγών, και να ενημερώνονται πλήρως για την αξιοπιστία των διαφόρων νομικών κειμένων.

Category: