Συνέντευξη με το εξειδικευμένο  Δικηγορικό Γραφείο ‘‘ ΜΑΝΩΛΗΣ  ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ και Συνεργάτες’’  σχετικά με τις περικοπές των συντάξεων.

Από το 2011, οι συντάξεις που χορηγούνται από όλα τα Ταμεία έχουν υποστεί σημαντικότατες περικοπές. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα, οι καταβαλλόμενες συντάξεις να έχουν συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην επαρκούν πλέον, όχι μόνο για την αξιοπρεπή αλλά και τη στοιχειώδη διαβίωση των δικαιούχων. Παρά το γεγονός ότι καθόλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου, κατέβαλαν αγόγγυστα τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, προσδοκώντας σε μία ανάλογη και δίκαιη ανταποδοτικότητα στα χρόνια της σύνταξής τους, (όπως άλλωστε ήταν το νόμιμο), σήμερα βιώνουν πρωτοφανή εξαθλίωση, εξαιτίας της κατάλυσης κάθε έννοιας ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος.

 

Αποτελεί σήμερα τη συνήθη μέθοδο θέσπισης άδικων και παράνομων μέτρων, η καταφυγή σε λογιστικές αλχημείες επαναϋπολογισμού των συντάξεων μετά από πολλά έτη που αυτές απονεμήθηκαν ή η συνεχής κατάργηση σημαντικότατων προσωπικών διαφορών.

 

Ωστόσο, μέσα στη ζοφερή αυτή πραγματικότητα, οι περικοπές που επήλθαν με τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας (Συμβούλιο της Επικρατείας) με αμετάκλητες Αποφάσεις του. Το ίδιο συνέβη και πριν λίγους μήνες, με ανάλογη απόφαση άλλου Ανωτάτου Δικαστηρίου (Ελεγκτικό Συνέδριο) σχετικά με την περικοπή της σύνταξης για την εισφορά Αλληλεγγύης, η οποία κρίθηκε και αυτή αντισυνταγματική.

 

Τα ανωτέρω δεδομένα παρέχουν επαρκείς προϋποθέσεις προκειμένου κάθε συνταξιούχος να διεκδικήσει τις περικοπές που έχει υποστεί, βασιζόμενος στις αμετάκλητες αυτές αποφάσεις, δεδομένου ότι αφορούν μόνο σε όσους προσέφυγαν και δικαιώθηκαν. Παράλληλα, η παραπάνω θετική εξέλιξη της νομολογίας της χώρας μας, αποτελεί σημαντική ελπίδα για εκατομμύρια συνταξιούχους ότι μπορούν να ανακτήσουν τη χαμένη σύνταξή τους και να αποκτήσουν αντίκρισμα οι κόποι ετών.

 

Ήδη, χιλιάδες συνταξιούχοι ανά την Ελλάδα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, διεκδίκησαν και συνεχίζουν να διεκδικούν – μάλιστα με αυξητική τάση, όπως αυτό φαίνεται από τις αγωγές που γενικώς κατατίθενται κάθε μέρα στα δικαστήρια –  τις άδικες περικοπές που υπέστησαν, τόσο οι κύριες όσο και οι επικουρικές συντάξεις τους, προ του κινδύνου να παραγραφούν οι απαιτήσεις τους.

 

Οι αγωγές, αφού κατατεθούν στα αρμόδια Δικαστήρια προσδιορίζονται να εκδικασθούν. Σε περίπτωση τελεσίδικης θετικής δικαστικής απόφασης, το υπόχρεο προς καταβολή Ταμείο, πρέπει να συνταχθεί με το διατακτικό της απόφασης καταβάλλοντας τα επιδικαζόμενα ποσά με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

Έως σήμερα, το Δημόσιο συντάσσεται και καταβάλλει κατά πάγια τακτική του, όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες. Θεωρούμε ότι και στην προκειμένη περίπτωση θα είναι εφικτή στο μέλλον η πληρωμή των ποσών που θα επιδικασθούν είτε εφάπαξ είτε τμηματικώς. Πιστεύουμε ακόμη, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των συνταξιούχων που προσφεύγουν δικαστικά καταθέτοντας αγωγές, τόσο ισχυρότερη είναι η πίεση που ασκείται στα αρμόδια όργανα του Δημοσίου, οδηγώντας αυτά στο συμβιβασμό και στην καταβολή των οφειλομένων.

 

Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό, ο κάθε συνταξιούχος να μην απεμπολήσει τα δικαιώματα που έλκει από τις παραπάνω δικαστικές αποφάσεις των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μας και να σπεύσει να κατοχυρώσει τις απαιτήσεις του, προ του κινδύνου να παραγραφούν σημαντικά ποσά.

 

    Η μακροχρόνια εμπειρία μας από συναφείς διεκδικήσεις, έχει καταδείξει ότι, το μόνο βέβαιο να χαθεί οριστικά, είναι αυτό που δεν διεκδικήθηκε ποτέ.

 

Οι Δικηγόροι

Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος


Category: