ΟΜΑΔΙΚΕΣ  ΑΓΩΓΕΣ  ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Το Γραφείο μας θα συνεχίσει να καταθέτει αγωγές για όσους δεν πρόλαβαν μέχρι 31-12-2018.

                    ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ

ΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΩ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

 

Πρόσφατες Εξελίξεις

   1.Οκτώβριος 2018 :

 ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΟΧΙ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Επειδή κάθε φορά πολύς λόγος γίνεται και εσφαλμένα προτείνεται ως ενδεδειγμένη  λύση   για  κάθε περίπτωση η αίτηση διακοπής παραγραφής

( αντίθετα  θεωρούμε ότι  στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή αυτή ζημιώνει ) παραθέτοντας την επιστημονική μας άποψη σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση διακοπής παραγραφής είναι :

  • ελλειπής και  μη ασφαλής  μέθοδος  κατοχύρωσης  των  απαιτήσεων.
  • δεν κατοχυρώνει  έντοκα  τις οικονομικές απαιτήσεις.
  • δικονομικά αποδεικνύεται  πολύ δύσκολα στο δικαστήριο, ιδίως δε σε ομαδικές αγωγές.
  • καθυστερεί τη δικάσιμο αφού  δεν  είναι  δικόγραφο  παρά  μια  απλή  αίτηση.
  • ούτως ή άλλως πρέπει στη συνέχεια να συνοδευτεί από κατάθεση αγωγής εντός προθεσμίας, την οποία η περισσότεροι αγνοούν ή λησμονούν, με αποτέλεσμα τελικά να ζημιώνονται μεγάλα ποσά.
  • δεν είναι πανάκεια και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως λύση ανάγκης, σε επείγουσες περιπτώσεις και  μόνο  όταν  υπάρχει  αδυναμία  κατάθεσης  αγωγής, δηλαδή, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή.
  • χρησιμοποιείται ως επιλογή, όταν τα δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί ακόμη επί του ζητήματος και η έκβαση είναι αβέβαιη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η νομολογία με αποφάσεις Ανωτάτων δικαστηρίων είναι κάθετα ΘΕΤΙΚΗ.
  • Η νομολογία, για το θέμα της παραγραφής, έχει μέχρι σήμερα επιφυλάξει πολλές δυσμενείς εκπλήξεις, έτσι ώστε, δεν  είναι καθόλου ασφαλές να αρκεστεί κάποιος σε μία αίτηση διακοπής παραγραφής, αντί της Αγωγής.

    Κατά συνέπεια, η επιλογή της κατάθεσης Αγωγής κατά πάγια θέση των νομικών είναι το ΜΟΝΟ δικονομικά αποδεκτό και συγχρόνως ΠΛΗΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΝΔΙΚΟ μέσο κατοχύρωσης και διεκδίκησης, ειδικά για μία τόσο μεγάλη απαίτηση όπως τα αναδρομικά των συντάξεων.

 

2. Οκτώβριος  2018 :  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. 3037/2018 Απόφαση του, έκανε δεκτή την αγωγή συνταξιούχου, επιδικάζοντας την επιστροφή των κρατήσεων που του είχαν επιβληθεί με τους μνημονιακούς νόμους 4093/2012 και 4051/2012. Στις κρατήσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επιδόματος αδείας.

Η εν λόγω Δικαστική Απόφαση, για όσους ασχολούνται με το θέμα, ήταν αναμενόμενη καθώς εδράζεται στις, ήδη από το 2015, εκδοθείσες Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ), οι οποίες έχουν κρίνει ως αντισυνταγματικές τις ως άνω κρατήσεις. Ως εκ τούτου αναμένεται και η έκδοση πολλών άλλων συναφών Αποφάσεων οι οποίες θα επιδικάζουν την αναδρομική επιστροφή των αντισυνταγματικών περικοπών των ανωτέρω νόμων.

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιστροφή των περικοπών θα πραγματοποιηθεί μόνον σε εκείνους τους συνταξιούχους που προσέφυγαν ή θα προσφύγουν δικαστικώς καταθέτοντας σχετική αγωγή και όχι στους υπολοίπους. Η κατάθεση μίας απλής αίτησης προς τα Ταμεία δεν αρκεί ούτε διασφαλίζει τους συνταξιούχους σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων περικοπών των συντάξεών τους.

 

3. Απρίλιος 2018 : Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνταξιούχων του ΕΦΚΑ αλλά και του Επικουρικού Ταμείου ΕΤΕΑΕΠ, προχώρησε σε κατάθεση αιτήσεων, προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά των συντάξεων (λάθος υπολογισμοί κ.λ.π.). Λόγω μάλιστα του μεγάλου όγκου των αιτουμένων συνταξιούχων, ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να γίνονται δεκτές οι εν λόγω αιτήσεις ώστε κατ΄ αυτόν τον τρόπο να μην απασχολείται έμψυχο δυναμικό για την απλή παραλαβή των αιτήσεων, πλατφόρμα που έως σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Το θέμα αυτό έχει ήδη επισημανθεί και αρκετά σχολιαστεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τόσο από νομικούς  όσο και από οικονομολόγους ή δημοσιογράφους του οικονομικού ή άλλου ρεπορτάζ ( κ.κ. Μητρόπουλος, Ρωμανιάς, Αυτιάς,Παπαδάκης κ.λ.π.).Επειδή το γραφείο μας γίνεται δέκτης πολλών ερωτημάτων σχετικά με το ζήτημα αυτό, αναφέρουμε τα εξής : Οι αιτήσεις, υπόδειγμα των οποίων βρίσκει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο, εκτός του ότι ασκούν μία μορφή έντονης πίεσης, διακόπτουν και την παραγραφή της δικαστικής διεκδίκησης αυτών των παρακρατηθέντων ποσών. Ως εκ τούτου, η γνώμη μας είναι ότι για την επιστροφή των παρανόμως (αντισυνταγματικώς) παρακρατηθέντων ποσών βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης, ο πιο πρόσφορος δρόμος είναι εκείνος της δικαστικής διεκδίκησης (κατάθεση αγωγών κ.λ.π.). Αυτό, όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατατίθενται οι ανωτέρω αιτήσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε διακόπτουν την παραγραφή αυτής της δικαστικής διεκδίκησης.  Τόσο οι αγωγές (δικαστικής διεκδίκηση) όσο και οι αιτήσεις μπορούν να οδεύουν παράλληλα με απώτερο σκοπό την τελική δικαίωση των συνταξιούχων, οι συντάξεις των οποίων έχουν υποστεί δραστικότατες περικοπές.