ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ

Για τα «αναδρομικά» ΚΥΡΙΩΝ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ συντάξεων

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

 

Αθήνα, Αύγουστος 2020

 

Έπειτα από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης και την κατάθεση της σχετικής τροπολογίας για την επιστροφή των αναδρομικών, στον απόηχο της απόφασης του ΣτΕ, ενημερώνουμε τους εντολείς που μας εμπιστεύθηκαν την τύχη των αγωγών τους αλλά και όσους δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα, για τα παρακάτω σημαντικά θέματα που τους αφορούν άμεσα :

 

 1. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των ΚΥΡΙΩΝ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ συντάξεων, των ΔΩΡΩΝ και των ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ, για το χρονικό διάστημα των 11 μηνών, δικαιώνοντας έτσι όσους προσέφυγαν δικαστικά και καταρρίπτοντας τον ισχυρισμό ότι άδικα οι συνταξιούχοι έκαναν αγωγές. Είναι βέβαια αρνητικό, το γεγονός ότι δεν υπήρξε πλήρης δικαίωση για ολόκληρο το επίμαχο διάστημα, ωστόσο, αν δεν είχαν κινηθεί δικαστικά οι συνταξιούχοι που προσέφυγαν (περίπου 250.000), το όλο θέμα δεν θα είχε λάβει αυτές τις τεράστιες διαστάσεις και τελικώς δεν θα υπήρχε γενική δικαστική δικαίωση.
 2. Ήδη η κυβέρνηση, δια στόματος μάλιστα πρωθυπουργού, διαψεύδει τις προσδοκίες των συνταξιούχων, ισχυριζόμενη ότι συντάχθηκε με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ, αφού κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δεδομένου ότι αφήνει εκτός επιστροφής τα δώρα, τα επιδόματα της Κύριας σύνταξης και τις περικοπές των Επικουρικών συντάξεων, με αποτέλεσμα ένα πολύ μεγάλο τμήμα των συνταξιούχων να μη λάβει απολύτως κανένα ποσό. 
 3. Καταρχάς, θεωρούμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι άδικη για το σύνολο των συνταξιούχων, δηλαδή και για όσους προσέφυγαν αλλά και για εκείνους που δεν κινήθηκαν δικαστικά. Και τούτο γιατί, όχι μόνο δεν τερματίζει το θέμα των αναδρομικών που τους ταλανίζει από το 2012, αλλά γιατί κυριολεκτικά ΕΞΩΘΕΙ όσους συνταξιούχους δεν έκαναν αγωγές να το πράξουν ΑΜΕΣΑ, αφού διαφορετικά κινδυνεύουν να χάσουν μεγάλα ποσά που δικαιούνται. Διαψεύδονται έτσι, οι πάσης φύσεως και προέλευσης «σειρήνες» που επί χρόνια κραύγαζαν «μην πηγαίνετε στα δικαστήρια γιατί θα δικαιωθούν όλοι». Εμβρόντητοι τώρα παρακολουθούν τις εξελίξεις και προσπαθώντας να περισώσουν το όποιο κύρος τους απομένει, προτρέπουν τους συνταξιούχους να σπεύσουν να καταθέσουν αγωγές!!!
 4. Είναι ξεκάθαρο, και σε αυτό είναι σύμφωνος όλος ο νομικός κόσμος της χώρας, τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και οι συνδικαλιστικές ενώσεις των συνταξιούχων, ότι η πρόσφατη πιλοτική απόφαση του ΣτΕ αφορά και τις Κύριες συντάξεις και τα δώρα και τις Επικουρικές συντάξεις.Συνεπώς, η εξαίρεση καταβολής των αναδρομικών στα δώρα και επιδόματα της Κύριας σύνταξης και σε ολόκληρη την Επικουρική είναι παράνομη. Κάθε αντίθετηπαραδοχή ή ερμηνεία δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή
 5. Περαιτέρω, μετην κατατεθείσα τροπολογία επιχειρείται η αποτροπή κατάθεσης νέων αγωγών για τη διεκδίκηση των περικοπών στις Επικουρικές συντάξεις, καθώς και στα δώρα και τα επιδόματα της Κύριας σύνταξης. Ειδικότερα, η υπ. αριθμ. 3 διάταξη που αναφέρει ότι όποιος αποδεχθεί τα αναδρομικά της Κύριας σύνταξης χάνει το δικαίωμά του να προσφύγει στο μέλλον για τα δώρα της Κύριας σύνταξης και τα αναδρομικά της Επικουρικής του σύνταξης, είναι νομικά ανίσχυρη, εκβιαστική, αποτελεί συνταγματική εκτροπή, καθώς περιορίζει συνταγματικά αλλά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών και δη των συνταξιούχων και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το δικαιικό μας σύστημα. Εκτιμούμε ότι η διάταξη αυτή ΔΕΝ δεσμεύει τους συνταξιούχους και θα κριθεί αντισυνταγματική. 

 

ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ :

 

Α. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ –  ΔΩΡΩΝ –  Ε.Α.Σ. Οι μέχρι σήμερα κατατεθείσες αγωγές των εντολέων μας για την ΚΥΡΙΑ σύνταξήτους, τα δώρα και την Ε.Α.Σ. δεν καταργούνται και θα προγραμματιστούν να εκδικαστούν εν καιρώ, ΜΟΝΟ κατά το μέρος που αφορούν τα δώρα επί των 11 μηνών, καθώς και την Εισφορά Αλληλεγγύης (Ε.Α.Σ). Εκτιμούμε ότι με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ θα δικαιωθούν. Επί του παρόντος δεν απαιτείται να πράξουν κάτι άλλο.

Β. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Οι μέχρι σήμερα κατατεθείσες αγωγές των εντολέων μας για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ σύνταξή τους, δεν καταργούνται και θα προγραμματιστούν να εκδικαστούν εν καιρώ, με βάση δε την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ θεωρούμε ότι θα δικαιωθούν (τουλάχιστον) για το κριθέν χρονικό διάστημα των 11 μηνών. Επί του παρόντος δεν απαιτείται να πράξουν κάτι άλλο.

Γ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τους σύνταξή, προς πλήρη κατοχύρωσή τους, εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ να καταφύγουν σε αγωγή, αφού με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ θεωρείται ΒΕΒΑΙΟ ότι θα δικαιωθούν. Διαφορετικά, είναι βέβαιο ότι θα ζημιωθούν. Είναι δε σκόπιμο και περισσότερο ασφαλές για εκείνους να καταθέσουν την αγωγή ΠΡΙΝ λάβουν τα αναδρομικά.

Δ. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΩΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Όσοι συνταξιούχοι γενικώς δεν έχουν ασκήσει μέχρι σήμερα αγωγή για τα δώρα της ΚΥΡΙΑΣ σύνταξής τους εκτιμούμε ότι ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ να καταφύγουν σε αγωγή, ΠΡΙΝ λάβουν τα αναδρομικά, αφού με βάση την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ θα δικαιωθούν.

Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ Τέλος, επισημαίνεται ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα της προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου και αναμένεται να κριθεί σε τελευταίο επίπεδο η συνολική δικαστική διεκδίκηση των αναδρομικών, τόσο για τις Κύριες όσο και για τις Επικουρικές συντάξεις.

ΣΤ. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί για την, προς όλους τους συνταξιούχους, επιστροφή των αναδρομικών, εντούτοις, με την κατατεθείσα τροπολογία εξαιρούνται οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι οποίοι θα πληρωθούν μετά από αντίστοιχη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η έκδοση της οποίας μπορεί να λάβει χώρα μετά από πολλούς μήνες. Για το λόγο αυτό, η παρούσα Ενημέρωσή μας αφορά ΜΟΝΟ τους συνταξιούχους ΕΦΚΑ των πρώην ιδιωτικών Ταμείων (ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΝΑΤ, ΟΓΑ κλπ). Μετά την έκδοση της αναμενόμενης απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα αναρτήσουμε νεότερη Ενημέρωσή μας και για την κατηγορία αυτή.

Ζ. Το Γραφείο μας παρακολουθεί συνεχώς, εκτιμά και αξιολογεί όλες τις εξελίξεις για το θέμα των αναδρομικών. Το επόμενο διάστημα θα σας πληροφορήσουμε για τα απαραίτητα έντυπα και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση νέων αγωγών για τη διεκδίκηση των περικοπών των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ, καθώς και των ΔΩΡΩΝ και επιδομάτων της ΚΥΡΙΑΣ σύνταξης, όσων συνταξιούχων δεν έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα και που η δικαστική τους διεκδίκηση κρίνεται πλέον ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.

 

ΟΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος

 

 

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα «αναδρομικά»

 

Αθήνα,  15 Ιουλίου 2020

 

  Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις και έπειτα από τις τελευταίες (5) αποφάσεις του ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων εκτιμούμε ότι κατά την παρούσα φάση δεν πρέπει να κατατεθούν αγωγές από κανένα συνταξιούχο αλλά να αναμείνουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα τυχόν εξωδικαστική επίλυση του θέματος για όλους τους συνταξιούχους, όπως έχει ήδη πολλαπλώς εξαγγελθεί. Επί του παρόντος δεν υπάρχει κίνδυνος παραγραφής των οικονομικών απαιτήσεων επί των αναδρομικών.

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ των αποφάσεων 1439-1443/2020 της Ολομ. ΣτΕ

 

 1. Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν άμεσα ΜΟΝΟ τους διαδίκους των συγκεκριμένων υποθέσεων που εκδικάστηκαν από το ΣτΕ.
 2. Ειδικότερα, αφορούν ΜΟΝΟ τους συνταξιούχους των πρώην Ιδιωτικών Ταμείων (Ι.Κ.Α., Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΣΑΥ, Ο.Α.Ε.Ε κλπ).
 3. Όσοι συνταξιούχοι των πρώην Ιδιωτικών Ταμείων έχουν ήδη καταθέσει συναφείς αγωγές για τα αναδρομικά, δεν δικαιώνονται αυτόματα με βάση τις τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ, αλλά θα δικαιωθούν ομοίως και εκείνοι για το διάστημα των 11 μηνών, ΟΤΑΝ εκδικαστούν οι υποθέσεις τους.
 4. Οι τελευταίες αποφάσεις ΔΕΝ αφορούν στους συνταξιούχους του ΔΗΜΟΣΙΟΥ για τους οποίους θα πρέπει να περιμένουμε αντίστοιχη απόφαση από την Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 5. Για τα αναδρομικά του διαστήματος από 1-1-2013 έως και 10-6-2015 δικαιώνονται ΜΟΝΟ όσοι είχαν καταθέσει αγωγή μέχρι τις 10-6-2015, όπως είχε κριθεί και προηγούμενα από το ΣτΕ.
 6. Για τα αναδρομικά του διαστήματος από 11-6-2015 και μετά, δικαιώνονται ΜΟΝΟ για 11 μήνες, (δηλαδή από 10-6-2015 έως και 12-5-2016).
 7. Οι παραπάνω αποφάσεις αφορούν στις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και τα δώρα.
 8. Οι παραπάνω αποφάσεις ΔΕΝ αφορούν στην Ε.Α.Σ. (Εισφορά Αλληλεγγύης)
 9. Όλες οι αγωγές που κατατέθηκαν από το Γραφείο μας στα αρμόδια δικαστήρια παραμένουν σε εκκρεμότητα.

 

Με εκτίμηση

 

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

 

Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος

   

 

ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ  ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 

                                                                                                                                                                                                      Αθήνα,  ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020

 

Έπειτα από πληροφορίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες – σε δημοσιογραφικό και μόνο επίπεδο –  σχετικά με την αναμενόμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, για την τύχη των αναδρομικών των συνταξιούχων σας, το Γραφείο μας σας ενημερώνει για τα παρακάτω κρίσιμα θέματα :

 

 Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρονται σε επίπεδο διάσκεψης των δικαστών (που είναι μυστική) και όχι δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ. Ουδείς γνωρίζει πότε θα δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ. Πιθανολογείται ότι αυτό θα γίνει τους αμέσως επόμενους μήνες.

 

Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες, φημολογείται ότι το δικαστήριο προσανατολίζεται να επιδικάσει τα αναδρομικά, ΜΟΝΟ για το χρονικό διάστημα 11 μηνών, δηλαδή από τον Ιούνιο 2015 έως το Μάιο 2016.

 

Επισημαίνουμε ότι η απόφαση που θα εκδοθεί από το ΣτΕ, καταρχήν, θα αφορά ΜΟΝΟ όσους ήταν διάδικοι στη συγκεκριμένη δίκη. Στη συνέχεια όμως η απόφαση του ΣτΕ, εκ του νόμου, πρέπει να επεκταθεί στα πλαίσια της πιλοτικής δίκης ΚΑΙ στις εκκρεμείς αγωγές, δηλαδή στις υποθέσεις όσων έκαναν αγωγή.  Συνεπώς η απόφαση του ΣτΕ δεν θα ισχύσει αυτόματα εκ του νόμου και έναντι όσων ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ αγωγή.

 

Σύμφωνα με σημερινές επίσημες δηλώσεις του αρμοδίου υπουργού σε μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και ειδησεογραφικά σάιτ, δεν υπήρξε – έστω και ανεπίσημη – δέσμευση ότι η Πολιτεία θα επεκτείνει την απόφαση ΚΑΙ στους συνταξιούχους που ΔΕΝ ΕΚΑΝΑΝ αγωγή. Η μόνη επίσημη διαβεβαίωση που δόθηκε περιορίστηκε στο ότι η Πολιτεία – απλώς – θα σεβαστεί την όποια δικαστική απόφαση που θα εκδοθεί. Η δήλωση αυτή είναι ΑΣΑΦΗΣ, ΑΟΡΙΣΤΗ και δεν συνεπάγεται τη ρητή βούλησή για την επέκταση της απόφασης σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους, όπως είχε δεσμευθεί. Μάλιστα, παρά το ότι οι δημοσιογράφοι επέμειναν με αλλεπάλληλα ερωτήματά τους στον πυρήνα του θέματος, αν δηλαδή τα χρήματα θα δοθούν σε ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους, εντούτοις, επιμελώς, δεν υπήρξε η παραμικρή δέσμευση για κάτι αντίστοιχο.  Το γεγονός αυτό από πολλούς ερμηνεύεται – όχι άστοχα – ως αρνητική διάθεση καταβολής των αναδρομικών προς τους συνταξιούχους που ΔΕΝ έκαναν αγωγή.

 

Ενόψει των ανωτέρω :

 

Ενημερώνουμε όσους συνταξιούχους συμμετείχαν σε ομαδικές αγωγές του Γραφείου μας, να είναι βέβαιοι ότι έχουν κατοχυρώσει το σχετικό τους δικαίωμα, και στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται κάποια άλλη ενέργεια μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση από το ΣτΕ. Μετά την καθαρογράφηση της απόφασης θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωσή μας.

 

Καθίσταται ΕΠΙΚΤΑΚΤΙΚΗ η ανάγκη άμεσης κατάθεσης Αγωγής από όσους συνταξιούχους δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα Αγωγή, προς απόλυτη κατοχύρωσή τους και ενόψει της μη σαφούς και ρητής δέσμευσης της πολιτείας για επέκταση της ισχύος της απόφασης προς ΟΛΟΥΣ.

 

Διαφορετικά είναι ορατός ο κίνδυνος, όσοι δεν άσκησαν Αγωγή, τελικώς να μην λάβουν τα αναδρομικά που θα λάβουν εκείνοι που θα δικαιωθούν με τη δικαστική απόφαση.

 

Επισημαίνουμε ότι από τον προσεχή Μάιο του 2020 θα αρχίσει να παραγράφεται ο Ιούνιος του 2015, ακολούθως δε και οι επόμενοι μήνες του κρίσιμου 11μηνου, λόγω παρέλευσης της 5ετούς προθεσμίας παραγραφής. Συνεπώς, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει παραγραφεί η συνολική απαίτηση και για τους 11 μήνες.

 

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, δεν θα μπορεί κανείς πλέον να διεκδικήσει τα αναδρομικά, ακόμη και εάν έχει καταθέσει αίτηση διακοπής παραγραφής προς τον ΕΦΚΑ.

 

Υπενθυμίζουμε ότι αναφορικά με το σπουδαίο θέμα της διεκδίκησης των αναδρομικών από τους συνταξιούχους, παρά την ανεξέλεγκτη φημολογία και τη σκόπιμη παραπληροφόρηση που υπήρξε διαχρονικά, πάγια θέση του Γραφείου μας ήταν η επιλογή της δικαστικής οδού, μέσω της άμεσης κατάθεσης Αγωγής.  Κάθε άλλη επιλογή ήταν ελλιπής ως προς την κατοχύρωση της απαίτησης των αναδρομικών. Σήμερα, λίγο πριν πέσει η αυλαία, πληθαίνουν οι φωνές όσων έχουν αρχίσει να υποστηρίζουν πως είναι πιθανόν, όσοι δεν έκαναν αγωγή, να μην καταφέρουν τελικώς να λάβουν τα αναδρομικά που θα εισπράξουν όσοι δικαιωθούν με την απόφαση του ΣτΕ.

 

Προς τον σκοπό αυτό, η διαδικασία κατάθεσης αγωγών από το Γραφείο μας θα συνεχισθεί και θα ολοκληρωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Καλούνται όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν καταθέσει μέχρι σήμερα Αγωγή και το επιθυμούν, να συντονίσουν τις ενέργειες συγκέντρωσης και αποστολής των δικαιολογητικών τους προς το Γραφείο μας (όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω), ΤΟ ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ, έτσι ώστε να συμπεριληφθούν στις ομαδικές αγωγές που θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε μέχρι να δημοσιευθεί η απόφαση από το ΣτΕ.

 

Με εκτίμηση

 

Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι

 

Μανώλης Κουτλής – Γιώργος Κωφόπουλος

   

 

<< Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ στο ΣτΕ για τα αναδρομικά των συνταξιούχων >>

 

 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2020

 

 • ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ
 • ΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ
 • ΠΡΟΣΟΧΗ : ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051 και 4093/12 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ 2019 ΚΑΙ ΤΟ 2020.

 

      Με βάση την υπ. αριθμ. 930/2019 απόφαση του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε Αντισυνταγματικός ο νόμος Κατρούγκαλου, ως προς τον επανυπολογισμό των «παλαιών» συντάξεων. Η δυναμική της απόφασης του Τμήματος ΙΙ του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική και ενισχύει τις προσδοκίες των συνταξιούχων του Δημοσίου για διόρθωση των άδικων συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που επεβλήθησαν από τα μνημόνια,. Παρόλα αυτά, η τελική απόφαση θα κριθεί αμετάκλητα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης και η επιβολή – διατήρηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) στις «παλαιές» και νέες συντάξεις, κρίθηκε αντισυνταγματική με την παραπάνω απόφαση, όπως αντισυνταγματική είχε κριθεί και με τις υπ’ αριθ. 244/2017 και 32/2018 παλαιότερες αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

      Αντίθετα,  το ΣτΕ με τις αποφάσεις του Οκτωβρίου του 2019, έκρινε συνταγματικό τον επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου. Εάν τελικώς η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικυρώσει την απόφαση του ΙΙ Τμήματός του, δηλαδή υπέρ της αντισυνταγματικότητας του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων, τότε θα έχουμε σύγκρουση στις αποφάσεις των Ολομελειών, οπότε  την τελική απάντηση θα κληθεί να δώσει το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, όπου αυτεπαγγέλτως θα παραπεμφθεί το μείζον θέμα των περικοπών στις συντάξεις.

 

      Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το θέμα του επαναυπολογισμού των συντάξεων του νόμου Κατρούγκαλου από 1-1-2019 μέχρι σήμερα παραμένει ακόμη ανοιχτό, στη βάση ότι, οι μέχρι σήμερα καταβαλλόμενες συντάξεις συνεχίζουν να εμπεριέχουν τις παλαιές περικοπές των μνημονιακών νόμων 4051 και 4092/12, οι οποίες παραμένουν διεκδικήσιμες.

 

      Υπό τα παραπάνω δεδομένα και μέχρι το θέμα να κλείσει οριστικά με αμετάκλητες Αποφάσεις, το Γραφείο μας, στις Αγωγές που συνεχίζει να καταθέτει για τα αναδρομικά των συντάξεων, προς μέγιστη κατοχύρωση των συνταξιούχων, εξακολουθεί να υπολογίζει στα αιτούμενα κονδύλια τις κατά μήνα περικοπές των νόμων 4051 και 4092/12, τα δώρα  Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα αδείας και την Εισφορά Αλληλεγγύης (ΕΑΣ) με βάθος αναδρομικότητας από Φεβρουάριο 2015 μέχρι Φεβρουάριο 2020.

 

 • Η ΚΡΙΣΙΜΗ  «ΠΙΛΟΤΙΚΗ»  ΔΙΚΗ  ΣΤΟ  ΣτΕ – ΟΙ  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  ΓΙΑ  ΟΣΟΥΣ  ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΑΓΩΓΗ.

      Στις 10-1-2020 εκδικάστηκε στο ΣτΕ η κρίσιμη «πιλοτική» δίκη για τα αναδρομικά. Έως ότου εκδοθεί η απόφαση, σταματά η εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων. Μόλις δημοσιευθεί η απόφαση του ΣτΕ, θα ξεκινήσει η εκδίκαση των εκκρεμών αγωγών. Οι νομικοί ισχυρισμοί που αναπτύχθηκαν από τα διάδικα μέρη, μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι και η δίκη αυτή θα έχει ΘΕΤΙΚΗ έκβαση και πως τα τελικά ποσά θα αντιστοιχούν σε περισσότερο από 10 μήνες, δηλαδή, το ίδιο με τις αποφάσεις που εκδίδονται έως σήμερα. Το αποτέλεσμα της δίκης αυτής, εκ του νόμου επεκτείνεται ΜΟΝΟ στους συνταξιούχους που το διεκδίκησαν μέσω αγωγής.

 

 • ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ  ΜΕ  ΑΓΩΓΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΑΣ – (ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 5ΕΤΙΑΣ)

    Σήμερα μπορείτε να διεκδικήσετε βάσιμα τις μνημονικές περικοπές της τελευταίας 5ετίας στη Μηνιαία Σύνταξη + Δώρα + Εισφορά  Αλληλεγγύης – Ε.Α.Σ. (ν. 4051/12 και 4093/12 και 3986/2011).  

 

 • ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ 10ΜΗΝΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 – ΜΑΙΟΣ 2016

      Ακόμη και εάν η κυβέρνηση επιστρέψει τα αναδρομικά οικειοθελώς για το παραπάνω 10μηνο σε όλους, αυτοί που κατέθεσαν αγωγή για μεγαλύτερο διάστημα, έχουν κάθε λόγο να προσδοκούν ότι θα είναι περισσότερο κερδισμένοι.

 

 • ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ  ΔΕΝ  ΘΑ  ΜΠΟΡΟΥΝ  ΝΑ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ  ΤΑ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

      Παρά τις κατά καιρούς ανεπίσημες και γενικόλογες εξαγγελίες, όσοι κάνουν αγωγή για όλο το διάστημα μέχρι και το 2020 μπορούν να προσδοκούν ότι θα είναι περισσότερο κερδισμένοι. 

 

      Επισημαίνουμε ότι μετά την απόφαση του ΣτΕ, και με δεδομένο ότι αυτό αποφασίζει όχι μόνο επί των ερωτημάτων που του ετέθησαν αλλά για κάθε συναφές ζήτημα, δηλαδή ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΑ, δεν θα μπορεί κανείς να διεκδικήσει τα αναδρομικά, ακόμη και εάν κατέθεσε Αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. Συνεπώς, ανεξάρτητα από φήμες και εξαγγελίες, ΠΛΗΡΗΣ διασφάλιση υπάρχει ΜΟΝΟ όταν με Αγωγή έχει διεκδικηθεί ΟΛΟ το διάστημα μέχρι σήμερα, πράγμα που σας συμβουλεύουμε να κάνετε  ΑΜΕΣΑ,  διαφορετικά, μετά την απόφαση του ΣτΕ, θα χαθεί το δικαίωμά σας.

 

Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Α :

 

 • Η απόφαση  του  ΣτΕ  επεκτείνεται  (εκ  του νόμου)   ΜΟΝΟ σε  όσους  έκαναν  αγωγή.
 • Συνταξιούχοι που δεν έκαναν αγωγή δεν θα μπορούν να βασιστούν στην απόφαση του ΣτΕ.
 • Μετά την απόφαση του ΣτΕ δεν θα μπορεί κανείς να διεκδικήσει με Αγωγή τα αναδρομικά.
 • Το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, το επίδομα Αδείας και η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζουν να διεκδικούνται με Αγωγή και μετά τον ν. Κατρούγκαλου, για ολόκληρο το 2019 και το 2020.
 • Οι μνημονιακές περικοπές των νόμων 4051 και 4093/12, το δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα, το επίδομα Αδείας και η Εισφορά Αλληλεγγύης συνεχίζουν να διεκδικούνται με Αγωγή και μετά τον ν. Κατρούγκαλου, για ολόκληρο το 2019 και το 2020.
 • Όσοι κάνουν αγωγή ζητώντας κονδύλια μέχρι και το 2020, θα είναι περισσότερο κερδισμένοι.

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

ΤΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΑ  ΜΕΤΑ  ΤΙΣ  ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΣτΕ

 

(Οκτώβριος 2019)

 

    Προκειμένου να διασαφηνίσουμε τα όσα, κατά την επιστημονική μας άποψη ισχύουν, σε σχέση με την ερμηνεία των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ για τα αναδρομικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :      Θεωρούμε ότι, κάθε πρόχειρη προσέγγιση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος, υπό το έωλο συμπέρασμα ότι «μπήκε ταφόπλακα στα αναδρομικά»,  χωρίς, ωστόσο, αυτό να προκύπτει βάσιμα, άποψη που ακόμη και η κυβέρνηση  δεν αποδέχεται (!!), ενεργεί προς ζημία όσων δεν έχουν κατοχυρώσει μέσω αγωγής το σχετικό τους δικαίωμα και που, ενδεχομένως, επιθυμούν ακόμη και σήμερα να το πράξουν.  Ενόψει του ιδιαίτερα θολού τοπίου που επικρατεί στον απόηχό τους, παραθέτουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις μας, οι οποίες εν πολλοίς, εκφράζουν και άλλους έγκριτους νομικούς, που μέχρι σήμερα τοποθετήθηκαν δημόσια:

 

 1. ΟΙ ΑΡΧΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΣτΕ  (Μάιος  2015)

Το ΣτΕ, με τις υπ. αριθμ. 2287-2290/2015 αποφάσεις του, δικαίωσε όλους τους συνταξιούχους, κρίνοντας ως αντισυνταγματικές τις περικο­πές που επιβλήθηκαν με τους προαναφερόμενους νόμους.

 

 1. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ  ΣτΕ  (Οκτώβριος 2019)
 • Οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, (Οκτώβριος 2019), ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ (ν. 4051/12, 4093/12 και 3986/2011 ΕΑΣ).
 • Τα όσα κρίθηκαν με τις προγενέστερες αποφάσεις 2287-2290/2015 του ΣτΕ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ, χωρίς να ανατρέπονται από τις πρόσφατες αποφάσεις του.
 • Από την πρώτη στιγμή το Γραφείο μας αλλά και άλλοι έγκριτοι νομικοί, διατυπώσαμε την άποψη ότι οι αποφάσεις αυτές, ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΟΡΟΥΝ τις περικοπές αλλά μόνο το ν. Κατρούγκαλου. Η κυβέρνηση, βλέποντας ότι με τις αποφάσεις δεν επιλύεται το ζήτημα των αναδρομικών, επιχειρεί να παγώσει το θέμα, αναμένοντας νεότερη απόφαση του ΣτΕ, η οποία θα καθορίσει επακριβώς το χρονικό διάστημα. Οι σημαντικότατες εξελίξεις για την παραπομπή του ζητήματος στην Ολομέλεια του ΣτΕ επιβεβαιώνουν την ανωτέρω άποψή μας.

 

 1. Η ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ  ΣτΕ  (Οκτώβριος 2019)

Η απαγόρευση της αναδρομικότητας των διατάξεων που κρίθηκαν αντισυνταγματικές με τις παραπάνω αποφάσεις, ισχύει ΜΟΝΟ για τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου και ΟΧΙ για τις περικοπές των ν. 4051/2012, 4093/2012, 3986/2011 Ε.Α.Σ. Δηλαδή, οι συνταξιούχοι που ζημιώνονται από τις διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου, δεν μπορούν να διεκδικήσουν αναδρομικά τα ποσά του νόμου αυτού, αφού οι τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ το απαγορεύουν.

 

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΑΓΩΓΗ

Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τις περικοπές των ν. 4051, 4093/2012 και της ΕΑΣ, (δηλαδή περικοπές πριν το νόμο Κατρούγκαλου) ΔΕΝ εμποδίζονται από τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ.

 

 1. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ –  ΑΝΑΜΟΝΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ του  ΣτΕ

Αναμένεται  ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ απόφαση της Ολομελειας του ΣτΕ, που θα κρίνει ΕΠΑΚΡΙΒΩΣ το χρονικό διάστημα των αναδρομικών. Μέχρι τότε, κρίνουμε ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΩΝ. ΠΡΟΣΟΧΗ : Μετά τη δημοσίευση της νέας απόφασης που αναμένεται, δεν θα μπορεί κανείς πλέον να διεκδικήσει τις περικοπές, ακόμη και εάν έχει προηγουμένως καταθέσει αίτηση προς τον ΕΦΚΑ. Γι΄ αυτό, όσοι δεν έχουν καταθέσει ακόμη αγωγή, πρέπει να το κάνουν άμεσα, αλλιώς μετά δεν θα μπορούν.

 

 1. ΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ  ΜΕΣΩ  ΑΓΩΓΗ  ΜΕ  ΤΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΜΑΣ

Σήμερα μπορείτε να διεκδικήσετε βάσιμα τις περικοπές Μηνιαίας Σύνταξης + Δώρων + Εισφοράς  Αλληλεγγύης (ν. 4051/12 και 4093/12 και 3986/2011).   ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι έχουν διασφαλίσει τις απαιτήσεις τους, με αγωγή, μέχρι κάποιο διάστημα, πρέπει να καταθέσουν νέα αγωγή για το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη κατάθεση έως σήμερα, διαφορετικά θα απωλέσουν σημαντικά ποσά. Το Γραφείο μας, διαθέτοντας 25ετή εμπειρία, γνώση και επαγγελματική συνέ­πεια, συνεχίζει να καταθέτει αγωγές για τους συνταξιούχους, διεκδικώντας, με τη μεγαλύτερη δυνατή αναδρομικότητα, τις περικοπές, εκπροσωπώντας χιλιάδες συνταξιούχους από όλη τη χώρα και από όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία (ΔΗΜΟΣΙΟ, ΝΠΔΔ, ΙΚΑ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, κλπ).

 

 1. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΚAΤΑΒΟΛΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΤΟΥ 10ΜΗΝΟΥ  ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 – ΜΑΙΟΣ 2016

Ακόμη και εάν η κυβέρνηση επιστρέψει τα αναδρομικά για το παραπάνω 10μηνο σε όλους, αυτοί που κατέθεσαν αγωγή για μεγαλύτερο διάστημα, έχουν κάθε λόγο να προσδοκούν ότι θα είναι περισσότερο κερδισμένοι. Ενόψει των ανωτέρω, το Γραφείο μας θα συνεχίσει να καταθέτει ομαδικές αγωγές για τις περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 και την Εισφορά Αλληλεγγύης, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις με το μέγιστο διεκδικούμενο διάστημα αναδρομικά.

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

Πρόσφατες  Εξελίξεις  για  τα  «αναδρομικά»

 

Οκτώβριος 2018

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΚΑΙ  ΟΧΙ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Επειδή κάθε φορά πολύς λόγος γίνεται και εσφαλμένα προτείνεται ως ενδεδειγμένη  λύση   για  κάθε περίπτωση η αίτηση διακοπής παραγραφής

 

( αντίθετα  θεωρούμε ότι  στη συγκεκριμένη περίπτωση η επιλογή αυτή ζημιώνει ) παραθέτοντας την επιστημονική μας άποψη σας επισημαίνουμε ότι η αίτηση διακοπής παραγραφής είναι :

 • ελλειπής και  μη ασφαλής μέθοδος  κατοχύρωσης  των  απαιτήσεων.
 • δεν κατοχυρώνει  έντοκα τις οικονομικές απαιτήσεις.
 • δικονομικά αποδεικνύεται  πολύ δύσκολα στο δικαστήριο, ιδίως δε σε ομαδικές αγωγές.
 • καθυστερεί τη δικάσιμο αφού  δεν  είναι  δικόγραφο  παρά  μια  απλή  αίτηση.
 • ούτως ή άλλως πρέπει στη συνέχεια να συνοδευτεί από κατάθεση αγωγής εντός προθεσμίας, την οποία η περισσότεροι αγνοούν ή λησμονούν, με αποτέλεσμα τελικά να ζημιώνονται μεγάλα ποσά.
 • δεν είναι πανάκεια και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως λύση ανάγκης, σε επείγουσες περιπτώσεις και  μόνο  όταν  υπάρχει  αδυναμία  κατάθεσης  αγωγής, δηλαδή, προϋποθέσεις που δεν συντρέχουν αυτή τη στιγμή.
 • χρησιμοποιείται ως επιλογή, όταν τα δικαστήρια δεν έχουν αποφανθεί ακόμη επί του ζητήματος και η έκβαση είναι αβέβαιη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η νομολογία με αποφάσεις Ανωτάτων δικαστηρίων είναι κάθετα ΘΕΤΙΚΗ.
 • Η νομολογία, για το θέμα της παραγραφής, έχει μέχρι σήμερα επιφυλάξει πολλές δυσμενείς εκπλήξεις, έτσι ώστε, δεν  είναι καθόλου ασφαλές να αρκεστεί κάποιος σε μία αίτηση διακοπής παραγραφής, αντί της Αγωγής.

 

    Κατά συνέπεια, η επιλογή της κατάθεσης Αγωγής κατά πάγια θέση των νομικών είναι το ΜΟΝΟ δικονομικά αποδεκτό και συγχρόνως ΠΛΗΡΕΣ, ΑΣΦΑΛΕΣ και ΕΝΔΙΚΟ μέσο κατοχύρωσης και διεκδίκησης, ειδικά για μία τόσο μεγάλη απαίτηση όπως τα αναδρομικά των συντάξεων.

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟ

 

Οκτώβριος  2018

 

Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. 3037/2018 Απόφαση του, έκανε δεκτή την αγωγή συνταξιούχου, επιδικάζοντας την επιστροφή των κρατήσεων που του είχαν επιβληθεί με τους μνημονιακούς νόμους 4093/2012 και 4051/2012. Στις κρατήσεις αυτές περιλαμβάνονται και εκείνες των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επιδόματος αδείας.

 

Η εν λόγω Δικαστική Απόφαση, για όσους ασχολούνται με το θέμα, ήταν αναμενόμενη καθώς εδράζεται στις, ήδη από το 2015, εκδοθείσες Αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ), οι οποίες έχουν κρίνει ως αντισυνταγματικές τις ως άνω κρατήσεις. Ως εκ τούτου αναμένεται και η έκδοση πολλών άλλων συναφών Αποφάσεων οι οποίες θα επιδικάζουν την αναδρομική επιστροφή των αντισυνταγματικών περικοπών των ανωτέρω νόμων.

 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιστροφή των περικοπών θα πραγματοποιηθεί μόνον σε εκείνους τους συνταξιούχους που προσέφυγαν ή θα προσφύγουν δικαστικώς καταθέτοντας σχετική αγωγή και όχι στους υπολοίπους. Η κατάθεση μίας απλής αίτησης προς τα Ταμεία δεν αρκεί ούτε διασφαλίζει τους συνταξιούχους σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων περικοπών των συντάξεών τους.

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

 

Απρίλιος 2018

 

      Το τελευταίο χρονικό διάστημα ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνταξιούχων του ΕΦΚΑ αλλά και του Επικουρικού Ταμείου ΕΤΕΑΕΠ, προχώρησε σε κατάθεση αιτήσεων, προκειμένου να επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά των συντάξεων (λάθος υπολογισμοί κ.λ.π.). Λόγω μάλιστα του μεγάλου όγκου των αιτουμένων συνταξιούχων, ανακοινώθηκε ότι θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα προκειμένου να γίνονται δεκτές οι εν λόγω αιτήσεις ώστε κατ΄ αυτόν τον τρόπο να μην απασχολείται έμψυχο δυναμικό για την απλή παραλαβή των αιτήσεων, πλατφόρμα που έως σήμερα δεν έχει λειτουργήσει. Το θέμα αυτό έχει ήδη επισημανθεί και αρκετά σχολιαστεί μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης τόσο από νομικούς  όσο και από οικονομολόγους ή δημοσιογράφους του οικονομικού ή άλλου ρεπορτάζ ( κ.κ. Μητρόπουλος, Ρωμανιάς, Αυτιάς,Παπαδάκης κ.λ.π.).

 

      Επειδή το γραφείο μας γίνεται δέκτης πολλών ερωτημάτων σχετικά με το ζήτημα αυτό, αναφέρουμε τα εξής : Οι αιτήσεις, υπόδειγμα των οποίων βρίσκει κανείς εύκολα στο διαδίκτυο, εκτός του ότι ασκούν μία μορφή έντονης πίεσης, διακόπτουν και την παραγραφή της δικαστικής διεκδίκησης αυτών των παρακρατηθέντων ποσών. Ως εκ τούτου, η γνώμη μας είναι ότι για την επιστροφή των παρανόμως (αντισυνταγματικώς) παρακρατηθέντων ποσών βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 καθώς και της εισφοράς αλληλεγγύης, ο πιο πρόσφορος δρόμος είναι εκείνος της δικαστικής διεκδίκησης (κατάθεση αγωγών κ.λ.π.). Αυτό, όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατατίθενται οι ανωτέρω αιτήσεις, οι οποίες όπως προαναφέρθηκε διακόπτουν την παραγραφή αυτής της δικαστικής διεκδίκησης.  Τόσο οι αγωγές (δικαστικής διεκδίκηση) όσο και οι αιτήσεις μπορούν να οδεύουν παράλληλα με απώτερο σκοπό την τελική δικαίωση των συνταξιούχων, οι συντάξεις των οποίων έχουν υποστεί δραστικότατες περικοπές.

 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΟΥΤΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΦΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ