ΟΜΑΔΙΚΕΣ  ΑΓΩΓΕΣ  

ΓΙΑ  ΤΑ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ  ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΑΜΕΣΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΓΩΓΗΣ   ΚΑΙ  ΟΧΙ  ΑΙΤΗΣΗ  ΔΙΑΚΟΠΗΣ  ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΕΩΣ  30  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2018

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ  ΒΑΘΟΣ  5ΕΤΙΑΣ

Έντυπα - Δικαιολογητικά

  1. Φόρμα Ατομικών  Στοιχείων
  2. Εξουσιοδοτήσεις  Παράστασης και εργολαβικού δίκης  – Εργολαβικό δίκης.
  3. Πράξη Συνταξιοδότησης από το Γ.Λ.Κ.,  ή Απόφαση Διευθυντή από Ι.Κ.Α.  κλπ  Ασφαλιστικά  Ταμεία.
  4. Ενημερωτικό Σημείωμα σύνταξης μηνών  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
  5. ΠΡΟΣΟΧΗ : Συνταξιούχοι Τ.Σ.Α.Υ. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ που είχαν εργασθεί σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ι.Κ.Α., πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω έγγραφα και για τις (2) κύριες συντάξεις τους και να καταβάλλουν (2) Χ 40 ευρώ, επειδή θα συμμετέχουν σε (2) διαφορετικές αγωγές.